Rekolekcje

 • Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Charakterystycznym rysem duchowości benedyktyńskiej jest całościowe podejście do życia. Nie koncentruje się ona jedynie na ćwiczeniach duchowych, takich jak np. asceza, czy określonych modlitwach, ale obejmuje całego człowieka z jego codziennymi obowiązkami i zwykłymi czynnościami oraz, co jest bardzo istotne, z jego relacjami z innymi ludźmi. Zasadnicze hasło […]

   
 • Tyniecki Dzień Skupienia

  Tyniecki Dzień Skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: W pośpiechu i zatroskaniu można stracić to, co jest najcenniejsze, o czym mówi Pan Jezus: „Zadbajcie o Królestwo Niebieskie i jego sprawy, a wszystko inne będzie wam dodane, ponieważ wie Ojciec niebieski, czego wam potrzeba zanim Go poprosicie”. Adresaci: Dla osób zagubionych wśród ciągłej bieganiny za lepszym życiem, […]

   
 • Rekolekcje dla małżeństw

  Rekolekcje dla małżeństw

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Rekolekcje są rodzajem opowieści, połączonej z praktycznymi ćwiczeniami o tym, co robić, aby w małżeńskiej codzienności doświadczyć przedsmaku Nieba już tu, na ziemi. Poruszają następujące tematy: jak zaakceptować swoją różnorodność; jak się kłócić, aby mniej ranić; jak nasza przeszłość wpływa na małżeńską relację; jak świadomie budować małżeńską jedność. […]

   
 • Szkoła Lectio divina

  Szkoła Lectio divina

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Lectio divina staje się coraz bardziej popularną metodą modlitwy. Jak jednak ją praktykować? Zapraszamy do Tyńca na czterostopniowe wprowadzenie. Zajęcia prowadzić będą biblista i patrolog, starając się pokazać fundamenty ze strony obydwu dziedzin: tradycji biblijnej i patrystycznej. Adresaci: Chętni uczyć się lectio divina w ciągu kolejnych 4 spotkań (cykl jest zamknięty […]

   
 • Refleksje nad swoim życiem ze św. Pawłem

  Refleksje nad swoim życiem ze św. Pawłem

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Życie św. Pawła jako przykład współpracy człowieka z łaską Bożą. Życie według własnego wyobrażenia na podstawie dotychczasowej formacji i zmiana przez kontakt z Chrystusem zmartwychwstałym. Gorliwość w służbie Bogu i ludziom. Gotowość na ostateczne spotkanie z Bogiem. Lectio divina – modlitewne czytanie Pisma Świętego Pomoce do rozwijania i umacniania […]

   
 • Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa jest starożytną praktyką modlitewną, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech pamięć o […]

   
 • Rekolekcje z Norwidem

  Rekolekcje z Norwidem

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Od paru lat obok miesięcznych „spotkań norwidowskich” poświęcamy w naszym opactwie kilka weekendów rocznie na dni skupienia o charakterze rekolekcyjnym w oparciu czy przy wykorzystaniu różnych utworów Cypriana Kamila Norwida. Odkrywamy przy tym, że myśl filozofa-poety, a właściwie i mistyka, nie tyle wciąż „w wielu punktach pozostaje aktualna” […]

   
 • Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa jest starożytną praktyką modlitewną, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech pamięć o […]

   
 • Odnowa życia w świetle Biblii

  Odnowa życia w świetle Biblii

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Problematyka grzechu – grzech pierwszych ludzi (zlekceważenie Bożej miłości), przykłady grzechu w Starym Testamencie, stan człowieka osłabionego przez grzech pierworodny. Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Nasz udział w tym zwycięstwie. Znaczenie Sakramentów Świętych. Nowe życie chrześcijanina – współpraca z Duchem Świętym – Jego obecność w nas, […]

   
 • Tyniecki Dzień Skupienia

  Tyniecki Dzień Skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: „Małżeństwo jako sakrament”.   Sakrament małżeństwa jako taki zdecydowanie domaga się lepszej znajomości. Decyzja o ślubowaniu sobie miłości i wierności na całe życie kojarzy się często i zbyt mocno z jakimś ograniczeniem, a nie z mocą i pełnią relacji. Można odnieść wrażenie, że na sakrament małżeństwa patrzy się […]