Rekolekcje

 • Wprowadzenie do Filokalii

  Wprowadzenie do Filokalii

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu Filokalia to opracowana w XVIII w. antologia klasycznych tekstów, mająca pomóc wytrwałym czytelnikom w prowadzeniu życia wewnętrznego. Potocznie, acz nie do końca poprawnie, rozumie się ją jako podręcznik modlitwy Jezusowej. Jak każdy tekst klasyczny wymaga porzucenia utartych przekonań na temat Boga, modlitwy, pobożności i przemyślenia wszystkich tych spraw na […]

   
 • Rekolekcje dialogowe dla zniechęconych Kościołem

  Rekolekcje dialogowe dla zniechęconych Kościołem

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Te rekolekcje to czas dla osób poszukujących swojej drogi w ramach Kościoła. Osób zadających sobie trudne, ale twórcze pytania, które będą mogli postawić w czasie spotkań rekolekcyjnych. Adresaci: Wszyscy, którzy są zainteresowani tematem. Prowadzący: —————————————————————————————————————————————— o. Jacek Paszko OSB – ur. w 1957 r. Po ukończeniu szkoły średniej w 1978 […]

   
 • Apokaliptyczne rekolekcje

  Apokaliptyczne rekolekcje

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Można zapytać: po co Bóg dał nam księgę Apokalipsy? Apokalipsa to księga, która wymusza czytanie innych ksiąg. Żeby się po niej poruszać, trzeba znać całe Pismo św., bo św. Jan przedstawiając w niej różne symbole, obrazy, liczby, odnosi się do starotestamentalnych proroctw. To księga niewiarygodna i głęboka. Opowiada […]

   
 • Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie

  Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa staje się w Polsce coraz popularniejsza. Skąd się wzięła, jak się nią modlić i jak ją praktykować na co dzień – oto pytania, z którymi chcemy się wspólnie zmierzyć. Ważnym elementem rekolekcji jest wspólna praktyka Modlitwy Jezusowej – około 6 godzin wspólnej modlitwy. Adresaci: Wszyscy, którzy […]

   
 • Rekolekcje w klasztorze za ofiarą

  Rekolekcje w klasztorze za ofiarą

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: 12–14.11.2018 – Nasza relację z Bogiem budujemy przede wszystkim poprzez modlitwę. Jedni odmawiają psalmy, inni różaniec, jeszcze inni medytują, ale są też osoby oddające się kontemplacji, czy też recytujące pobożne teksty. Wiele jest rodzajów i sposobów modlitwy. Podczas rekolekcji nie będziemy jednak omawiać ich wszystkich, ale spróbujemy spojrzeć i […]

   
 • Rozpal swoje życie duchowe

  Rozpal swoje życie duchowe

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Tematem spotkań rekolekcyjnych jest prowadzenie głębszego życia duchowego (modlitwa, umartwienie, ćwiczenie silnej woli), bez oglądania się w przeszłość, zgodnie ze słowami Jezusa: “ Kto przyłożył rękę do pługa, a obraca się wstecz nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego”. Adresaci: Wszyscy zainteresowani  Prowadzący: —————————————————————————————————————————————— o. Jacek Paszko OSB – ur. w […]

   
 • Rekolekcje dla kapłanów

  Rekolekcje dla kapłanów

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Jako mnisi dzielimy się tradycyjnie tym, czym żyjemy: codziennym łączeniem udziału w liturgii z całym życiem, nie wolnym od różnych wymagających prac i obowiązków, w tym również związanych z kierownictwem duchowym i – w pewnym wymiarze – duszpasterstwem. W jaki sposób osiągać w tej przestrzeni harmonię i dynamikę, […]

   
 • Praktyka medytacji

  Praktyka medytacji

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu Medytować to znaczy: być obecnym przed Bogiem. Jest to najważniejszy i najtrudniejszy wysiłek, jaki człowiek podejmuje. Jednocześnie każdy z nas może odnaleźć swoją tożsamość jedynie przed Bogiem i w Nim. Aby to osiągnąć, trzeba poznać podstawowe mechanizmy, jakie w nas działają, i siły, które tym wszystkim kierują. Podczas […]

   
 • Tyniecki Dzień Skupienia

  Tyniecki Dzień Skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: 13.10.2018 – Główne wątki jubileuszowej pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej wobec konfliktów w świecie współczesnym. Współczesna tragiczna sytuacja na Bliskim Wschodzie napawa niepokojem i budzi oburzenie. Spróbujmy podążyć refleksją za wskazówkami najlepszych przewodników: Jana Pawła II (i kolejnych papieży) wobec tych niełatwych pytań. Adresaci: Dla każdego […]

   
 • Życie chrześcijańskie, czyli co?

  Życie chrześcijańskie, czyli co?

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Miejscami gdzie dzieje się wielka tajemnica naszej wiary jest nasz dom, praca, czy inne miejsce gdzie spędzamy wiele czasu, bo życie chrześcijańskie nie ogranicza się do murów kościoła i nabożeństw w nich sprawowanych. Liturgia przenika, wlewa się w nas i ma pomóc nam żyć wiarą i żyć naprawdę […]