Rekolekcje

 • Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości (z Prologu Reguły św. Benedykta).   Zarys tematu: Charakterystycznym rysem duchowości benedyktyńskiej jest całościowe podejście do życia. Nie koncentruje się ona jedynie na ćwiczeniach duchowych, takich jak np. asceza, […]

   
 • Tyniecki Dzień Skupienia

  Tyniecki Dzień Skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Adwent,  to przyjście Pana Adresaci: Dla osób zagubionych wśród ciągłej bieganiny za lepszym życiem, które zdecydują się na to, przystanąć i przyjrzeć się swej drodze; czy idą w dobrą stronę. Temat: ADWENT,  to przyjście Pana Adventus czyli „przyjście”. Bóg przychodzi do człowieka. To jest podstawowy wymiar naszej wiary temat, który […]

   
 • Medytacje z psalmami

  Medytacje z psalmami

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Z zazdrością czytamy o ludziach, którzy otrzymali od Boga dar modlitwy. Jeśli zatem jedziemy do starego klasztoru, to po to, aby ducha modlitwy poczuć i aby spotkać ludzi, którzy próbują się modlić; aby wreszcie samemu choćby zacząć próbować się modlić. Od wieków mnisi modlą się psalmami – i, […]

   
 • Medytacje biblijne w Staniątkach

  Medytacje biblijne w Staniątkach

  Rekolekcje Comments are Disabled

  W dniach 22-24 listopada 2013 zapraszamy do Staniątek wszystkich zainteresowanych na rekolekcje „Benedyktyńskie medytacje biblijne”. Praktyka medytacji benedyktyńskiej (lectio divina) służy otwarciu umysłu i serca na słowo żywego Boga, a więc osobistemu spotkaniu z Nim. Benedyktyńska tradycja medytacji biblijnej, której początki sięgają pierwszych mnichów egipskich, obejmuje cztery podstawowe kroki: czytanie, […]

   
 • Rekolekcje dla kapłanów

  Rekolekcje dla kapłanów

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Rekolekcje prowadzone są pod kątem pogłębionego wtajemniczenia w liturgię, zwłaszcza sakramentalną, od strony duchowości, z komplementarnym wprowadzeniem w medytację biblijną i równoległym studium dokumentów Kościoła analizujących sytuację dzisiejszego świata. Adresaci Kapłani diecezjalni i zakonni Terminy: 18-21.11.2013 Rozpoczęcie: 17.00   Zakończenie 14.00. Prowadzący: __________________________________________________________________________________________ O. Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze […]

   
 • Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości (z Prologu Reguły św. Benedykta).   Zarys tematu: Charakterystycznym rysem duchowości benedyktyńskiej jest całościowe podejście do życia. Nie koncentruje się ona jedynie na ćwiczeniach duchowych, takich jak np. asceza, […]

   
 • W kręgu nieśmiertelności

  W kręgu nieśmiertelności

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Istnieją dwa nieuniknione momenty w naszym życiu: narodziny i śmierć. Na moment i przebieg narodzin nie mamy żadnego wpływu. Za nasz stan moralny zejścia z tego świata jesteśmy odpowiedzialni.  Dla człowieka wierzącego śmierć nie jest bezsensownym, nieodwołalnym końcem, lecz początkiem życia wiecznego. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – […]

   
 • Rekolekcje z postem wg. św. Hildegardy

  Rekolekcje z postem wg. św. Hildegardy

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Jeżeli masz problem z modlitwą, zacznij pościć – ta sentencja o. Piotra Rostworowskiego wyraża odwieczną mądrość, która pozostaje aktualna. Od najdawniejszych czasów post należał do podstawowych praktyk religijnych. Dzisiaj praktykują go także ludzie w innych, pozareligijnych celach. Jednak ścisłe powiązanie postu, jałmużny i modlitwy potwierdzają wszystkie religijne tradycje […]

   
 • Tynieckie spotkania medytacyjne

  Tynieckie spotkania medytacyjne

  Rekolekcje Comments are Disabled

  W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła (Iz 30, 15) Zarys tematu: Medytować – to otwierać się wewnętrznie na tajemnicę własnego istnienia, otaczających nas ludzi i świat, w którym żyjemy. Medytacja pozwala uchwycić głębszy i pełniejszy sens nadany wszystkiemu przez Boga. Porządkuje myślenie, wprowadza pokój serca i […]

   
 • Biblia – odczytać więcej

  Biblia – odczytać więcej

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17) – pisze św. Paweł. Wydaje się, że w tej sentencji św. Paweł doskonale wyraża istotę praktyki lectio divina. Poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże mamy szansę spotkać się z Chrystusem. Święty […]