Rekolekcje

 • DCIM100MEDIADJI_0089.JPG

  Chrześcijańska radość codzienności

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Św. Paweł wzywa nas do radości chrześcijańskiej ponieważ zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa. Apostoł Narodów zwraca uwagę na to, że radosnego dawcę Bóg miłuje. Radość codzienności pozwala nam dokonać wiele dobrego dla bliźnich. Adresaci: Wszyscy zainteresowani tematem. Prowadzący: —————————————————————————————————————————————— o. Jacek Paszko OSB – ur. w 1957 r. Po ukończeniu szkoły […]

   
 • Praktyka medytacji

  Praktyka medytacji

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Medytować, to znaczy być obecnym przed Bogiem. Jest to najważniejszy i najtrudniejszy wysiłek jaki człowiek podejmuje. Jednocześnie każdy z nas może odnaleźć swoją tożsamość jedynie przed Bogiem i w Nim. Aby to osiągnąć trzeba poznać podstawowe mechanizmy, jakie w nas działają i siły, które tym wszystkim kierują. Podczas […]

   
 • Wprowadzenie do Filokalii

  Wprowadzenie do Filokalii

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu Filokalia to opracowana w XVIII w. antologia klasycznych tekstów, mająca pomóc wytrwałym czytelnikom w prowadzeniu życia wewnętrznego. Potocznie, acz nie do końca poprawnie, rozumie się ją jako podręcznik modlitwy Jezusowej. Jak każdy tekst klasyczny wymaga porzucenia utartych przekonań na temat Boga, modlitwy, pobożności i przemyślenia wszystkich tych spraw na […]

   
 • „Strumienie wody żywej” – rekolekcje przed Zesłaniem Ducha Świętego

  „Strumienie wody żywej” – rekolekcje przed Zesłaniem Ducha Świętego

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Dzieje Apostolskie mówią nam o uczniach Chrystusa, że w dzień Pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu (Dz 2,1) — razem doświadczyli Zesłania Ducha Świętego, dzieląc te same dary. Chcemy, by świętowanie uroczystości Pięćdziesiątnicy odbyło się w opactwie tynieckim w poszerzonej wspólnocie: zapraszamy na rekolekcje o Duchu Świętym. Przygotują […]

   
 • Rekolekcje dla małżeństw – „Jesteśmy dla siebie darem i tajemnicą”

  Rekolekcje dla małżeństw – „Jesteśmy dla siebie darem i tajemnicą”

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu Konflikty i kryzysy są obecne w życiu każdego człowieka. Poznanie ich źródeł i mechanizmów może pomóc we własnym rozwoju oraz w pogłębianiu więzi między małżonkami. Rekolekcje pomogą docenić to, co niepowtarzalne w sobie i w drugim człowieku. Jest to propozycja skierowana szczególnie do małżonków, którzy potrzebują wyciszenia, aby […]

   
 • DCIM100MEDIADJI_0089.JPG

  Maryja – Przewodniczka wiary

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Najświętsza Maryja Panna jest dla nas wzorem przyjęcia i współpracy z łaską. Ona, jak pisze św. Jan Paweł II, pierwsza szła drogą nowości wiary Nowego Testamentu. Dlatego jest dla nas Przewodniczką na drogach wiary. Właściwe rozpoznanie Jej wiary i postawy, która stała u jej podstaw jest dla nas […]

   
 • Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Charakterystycznym rysem duchowości benedyktyńskiej jest całościowe podejście do życia. Nie koncentruje się ona jedynie na ćwiczeniach duchowych, takich jak np. asceza, czy określonych modlitwach, ale obejmuje całego człowieka z jego codziennymi obowiązkami i zwykłymi czynnościami oraz, co jest bardzo istotne, z jego relacjami z innymi ludźmi. Zasadnicze hasło […]

   
 • Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie

  Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa staje się w Polsce coraz popularniejsza. Skąd się wzięła, jak się nią modlić i jak ją praktykować na co dzień – oto pytania, z którymi chcemy się wspólnie zmierzyć. Ważnym elementem rekolekcji jest wspólna praktyka Modlitwy Jezusowej – około 6 godzin wspólnej modlitwy. Adresaci: Wszyscy, którzy […]

   
 • Życie chrześcijańskie, czyli co?

  Życie chrześcijańskie, czyli co?

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Miejscami gdzie dzieje się wielka tajemnica naszej wiary jest nasz dom, praca, czy inne miejsce gdzie spędzamy wiele czasu, bo życie chrześcijańskie nie ogranicza się do murów kościoła i nabożeństw w nich sprawowanych. Liturgia przenika, wlewa się w nas i ma pomóc nam żyć wiarą i żyć naprawdę […]

   
 • Rekolekcje wielkopostne

  Rekolekcje wielkopostne

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu Wielki Post to niezwykły czas, który prowadzi nas do najwspanialszej nocy, Wielkiej Nocy. Tej niezwykłości będziemy starali się przyjrzeć, tak jak mądrości, która w niej jest zawarta. Spróbujemy dostrzec w tym opisie pewne wskazówki, jak przeżyć święty czas czterdziestu dni. Bóg w Księdze Wyjścia mówi do ludu wybranego, […]