Rekolekcje

 • Rekolekcje wokół tajemnicy Chrztu Świętego

  Rekolekcje wokół tajemnicy Chrztu Świętego

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Wydarzenia otrzymania Chrztu Świętego nikt z nas przeważnie osobiście nie pamięta z tej prostej przyczyny, że był wówczas niemowlęciem. Wyjątek (choć ostatnio coraz liczniejszy) stanowią osoby przyjmujące ten sakrament w wieku dojrzałym. Wydaje się, że w dzisiejszym świecie, w którym wszystko, co fundamentalne, nie chce być „samo przez […]

   
 • Ojciec Leon zaprasza do Tyńca

  Ojciec Leon zaprasza do Tyńca

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: W związku z tysiąc pięćdziesiątą rocznicą Chrztu Polski i tematem roku duszpasterskiego („Nowe życie w Chrystusie”) omawiać będę działanie Chrystusa „Chrzciciela” w życiu pojedynczego człowieka, wspólnoty Kościoła i wspólnoty Narodu. Wszystko to w aspekcie Miłosierdzia Bożego w związku z trwającym jubileuszowym Rokiem Świętym. Adresaci: Raczej ludzie dorośli bez […]

   
 • Medytacje nad „Regułą” św. Benedykta

  Medytacje nad „Regułą” św. Benedykta

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: „Reguła” św. Benedykta od piętnastu wieków jest pomocą dla wszystkich, którzy chcą się uczyć modlitwy, życia dla Boga i innych ludzi. Od tysiąca lat „Reguła” jest również obecna na ziemiach polskich i nieustannie inspiruje: „Śpiewajcie mądrze”. Uczymy się liturgii ze św. Benedyktem. Sercem klasztoru jest modlitwa liturgiczna. Czy możemy […]

   
 • Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Charakterystycznym rysem duchowości benedyktyńskiej jest całościowe podejście do życia. Nie koncentruje się ona jedynie na ćwiczeniach duchowych, takich jak np. asceza, czy określonych modlitwach, ale obejmuje całego człowieka z jego codziennymi obowiązkami i zwykłymi czynnościami oraz, co jest bardzo istotne, jego relacjami z innymi ludźmi. Zasadnicze hasło św. […]

   
 • Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa jest starożytną praktyką modlitewną, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech […]

   
 • Rekolekcje w klasztorze za ofiarą. Pustynne szlaki

  Rekolekcje w klasztorze za ofiarą. Pustynne szlaki

  Rekolekcje, Warsztaty Comments are Disabled

  Pustynne szlaki Zarys tematu: Exodus Narodu Wybranego przedstawiony w Biblii jest nie tylko opisem jego wyjścia z Egiptu, przejścia przez pustynię, zmagania się z trudnościami podczas wędrówki do Ziemi obiecanej temu Narodowi od wieków. To również opis naszego zmagania się z rzeczywistością zwaną życiem duchowym. „Szlaki pustynne” są próbą dotknięcia […]

   
 • Rekolekcje wokół tajemnicy Chrztu Świętego

  Rekolekcje wokół tajemnicy Chrztu Świętego

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Wydarzenia otrzymania Chrztu Świętego nikt z nas przeważnie osobiście nie pamięta z tej prostej przyczyny, że był wówczas niemowlęciem. Wyjątek (choć ostatnio coraz liczniejszy) stanowią osoby przyjmujące ten sakrament w wieku dojrzałym. Wydaje się, że w dzisiejszym świecie, w którym wszystko, co fundamentalne, nie chce być „samo przez […]

   
 • Opactwo o zachodzie słońca

  Praktyka medytacji

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Medytować to znaczy być obecnym przed Bogiem. Jest to najważniejszy i najtrudniejszy wysiłek, jaki człowiek podejmuje. Jednocześnie każdy z nas może odnaleźć swoją tożsamość jedynie przed Bogiem i w Nim. Aby to osiągnąć, trzeba poznać podstawowe mechanizmy, jakie w nas działają i siły, które tym wszystkim kierują. Podczas […]

   
 • Weekendowa garść Bożego Słowa

  Weekendowa garść Bożego Słowa

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: „Słuchaj…” słowo zawsze aktualne póki żyje człowiek. By ono nam nie spowszedniało, zapraszam do wspólnego słuchania Słowa Bożego w klimacie omodlonych tradycją mniszą murów opactwa tynieckiego. Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze. Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej ziemi. (JPII)  Adresaci: […]

   
 • Rekolekcje dla kapłanów

  Rekolekcje dla kapłanów

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Rekolekcje prowadzone będą pod kątem następujących zagadnień: Sakramentologia: osobiste odkrywanie (nieustannie pogłębiane) daru łaski związanej z poszczególnymi sakramentami (również w ich wzajemnym powiązaniu), ze szczególnym uwzględnieniem sakramentu kapłaństwa. Sakramenty w kontekście mentalnościowych przemian oraz psychicznych i duchowych potrzeb współczesnego człowieka (tu m.in. analiza wpływu cywilizacji konsumpcyjnej i refleksje […]