Rekolekcje

 • Rekolekcje dla studentów

  Rekolekcje dla studentów

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: „Od wiary z przyzwyczajenia do wiary żywej”. Czym jest osobiste odkrycie treści nauczania Chrystusa? „Przeżycie” a „doświadczenie” – jak rozumieć to, co dzieje się w nas samych? Siła złudzeń a atrakcyjność prawdy dającej życie; świat naszych pragnień i lęków a dar łaski uzdalniającej do zdecydowanych życiowych wyborów i […]

   
 • Tyniecki dzień skupienia

  Tyniecki dzień skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu W pośpiechu i zatroskaniu można stracić to, co jest najcenniejsze, o czym mówi Pan Jezus: „Zadbajcie o Królestwo Niebieskie i jego sprawy, a wszystko inne będzie wam dodane, ponieważ wie Ojciec niebieski, czego wam potrzeba zanim Go poprosicie”. Adresaci Dla osób zagubionych wśród ciągłej bieganiny za lepszym życiem, […]

   
 • Rekolekcje Lectio Divina

  Rekolekcje Lectio Divina

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Lectio divina jest starożytną praktyką modlitewną polegającą na uważnym czytaniu i medytowaniu Pisma Świętego. Chcemy zaprosić uczestników do wspólnej lektury Biblii, która stanie się punktem wyjścia do modlitwy osobistej. Spotkanie ze Słowem Bożym jest bowiem zawsze ostatecznie spotkaniem z samym Jezusem Chrystusem… Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. […]

   
 • Medytacje nad „Regułą” św. Benedykta

  Medytacje nad „Regułą” św. Benedykta

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: „Reguła” św. Benedykta od piętnastu wieków jest pomocą dla wszystkich, którzy chcą się uczyć modlitwy, życia dla Boga i innych ludzi. Od tysiąca lat „Reguła” jest również obecna na ziemiach polskich i nieustannie inspiruje: „Śpiewajcie mądrze”. Uczymy się liturgii ze św. Benedyktem. Sercem klasztoru jest modlitwa liturgiczna. Czy możemy […]

   
 • Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa jest starożytną praktyką modlitewną, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech […]

   
 • Modlić się psalmami

  Modlić się psalmami

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Lectio divina to codzienna i wytrwała modlitwa tekstem Pisma Świętego. Poprzez lekturę Bożego Słowa chcemy usłyszeć głos naszego Stworzyciela i poznać Jego wolę. Czytając psalmy, uczymy się z nich modlitwy, uwielbienia, czci wobec Boga. Psalmy to także codzienna modlitwa mnichów: Tyniec jest tym miejscem, w którym rozlega się […]

   
 • Pustynia w mieście. Rekolekcje w milczeniu

  Pustynia w mieście. Rekolekcje w milczeniu

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu Każdy musi przejść przez pustynię i przebywać na niej, aby otrzymać łaskę Bożą. Tam człowiek ogołaca maleńkie mieszkanie swej duszy, by zrobić miejsce Bogu. To nieodzowne. To czas łaski, okres, przez który musi przejść każdy. Potrzeba ciszy, skupienia oraz zapomnienia o sobie i o wszystkim, co stworzone, by […]

   
 • Weekendowa garść Bożego Słowa

  Weekendowa garść Bożego Słowa

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: „Słuchaj…” słowo zawsze aktualne póki żyje człowiek. By ono nam nie spowszedniało, zapraszam do wspólnego słuchania Słowa Bożego w klimacie omodlonych tradycją mniszą murów opactwa tynieckiego. Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze. Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej ziemi. (JPII)  Adresaci: […]

   
 • Praktyka medytacji

  Praktyka medytacji

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Medytować to znaczy być obecnym przed Bogiem. Jest to najważniejszy i najtrudniejszy wysiłek, jaki człowiek podejmuje. Jednocześnie każdy z nas może odnaleźć swoją tożsamość jedynie przed Bogiem i w Nim. Aby to osiągnąć, trzeba poznać podstawowe mechanizmy, jakie w nas działają i siły, które tym wszystkim kierują. Podczas […]

   
 • Tyniecki dzień skupienia

  Tyniecki dzień skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu W pośpiechu i zatroskaniu można stracić to, co jest najcenniejsze, o czym mówi Pan Jezus: „Zadbajcie o Królestwo Niebieskie i jego sprawy, a wszystko inne będzie wam dodane, ponieważ wie Ojciec niebieski, czego wam potrzeba zanim Go poprosicie”. Adresaci Dla osób zagubionych wśród ciągłej bieganiny za lepszym życiem, […]