Rekolekcje

 • Wprowadzenie do Filokalii

  Wprowadzenie do Filokalii

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu Filokalia to opracowana w XVIII w. antologia klasycznych tekstów, mająca pomóc wytrwałym czytelnikom w prowadzeniu życia wewnętrznego. Potocznie, acz nie do końca poprawnie, rozumie się ją jako podręcznik modlitwy Jezusowej. Jak każdy tekst klasyczny wymaga porzucenia utartych przekonań na temat Boga, modlitwy, pobożności i przemyślenia wszystkich tych spraw na […]

   
 • „Strumienie wody żywej” – rekolekcje przed Zesłaniem Ducha Świętego

  „Strumienie wody żywej” – rekolekcje przed Zesłaniem Ducha Świętego

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Dzieje Apostolskie mówią nam o uczniach Chrystusa, że w dzień Pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu (Dz 2,1) — razem doświadczyli Zesłania Ducha Świętego, dzieląc te same dary. Chcemy, by świętowanie uroczystości Pięćdziesiątnicy odbyło się w opactwie tynieckim w poszerzonej wspólnocie: zapraszamy na rekolekcje o Duchu Świętym. Przygotują […]

   
 • Rekolekcje dla małżeństw – „Jesteśmy dla siebie darem i tajemnicą”

  Rekolekcje dla małżeństw – „Jesteśmy dla siebie darem i tajemnicą”

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu Konflikty i kryzysy są obecne w życiu każdego człowieka. Poznanie ich źródeł i mechanizmów może pomóc we własnym rozwoju oraz w pogłębianiu więzi między małżonkami. Rekolekcje pomogą docenić to, co niepowtarzalne w sobie i w drugim człowieku. Jest to propozycja skierowana szczególnie do małżonków, którzy potrzebują wyciszenia, aby […]

   
 • DCIM100MEDIADJI_0089.JPG

  Maryja – Przewodniczka wiary

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Najświętsza Maryja Panna jest dla nas wzorem przyjęcia i współpracy z łaską. Ona, jak pisze św. Jan Paweł II, pierwsza szła drogą nowości wiary Nowego Testamentu. Dlatego jest dla nas Przewodniczką na drogach wiary. Właściwe rozpoznanie Jej wiary i postawy, która stała u jej podstaw jest dla nas […]

   
 • Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Charakterystycznym rysem duchowości benedyktyńskiej jest całościowe podejście do życia. Nie koncentruje się ona jedynie na ćwiczeniach duchowych, takich jak np. asceza, czy określonych modlitwach, ale obejmuje całego człowieka z jego codziennymi obowiązkami i zwykłymi czynnościami oraz, co jest bardzo istotne, z jego relacjami z innymi ludźmi. Zasadnicze hasło […]

   
 • Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie

  Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa staje się w Polsce coraz popularniejsza. Skąd się wzięła, jak się nią modlić i jak ją praktykować na co dzień – oto pytania, z którymi chcemy się wspólnie zmierzyć. Ważnym elementem rekolekcji jest wspólna praktyka Modlitwy Jezusowej – około 6 godzin wspólnej modlitwy. Adresaci: Wszyscy, którzy […]

   
 • Życie chrześcijańskie, czyli co?

  Życie chrześcijańskie, czyli co?

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Miejscami gdzie dzieje się wielka tajemnica naszej wiary jest nasz dom, praca, czy inne miejsce gdzie spędzamy wiele czasu, bo życie chrześcijańskie nie ogranicza się do murów kościoła i nabożeństw w nich sprawowanych. Liturgia przenika, wlewa się w nas i ma pomóc nam żyć wiarą i żyć naprawdę […]

   
 • Rekolekcje wielkopostne

  Rekolekcje wielkopostne

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu Wielki Post to niezwykły czas, który prowadzi nas do najwspanialszej nocy, Wielkiej Nocy. Tej niezwykłości będziemy starali się przyjrzeć, tak jak mądrości, która w niej jest zawarta. Spróbujemy dostrzec w tym opisie pewne wskazówki, jak przeżyć święty czas czterdziestu dni. Bóg w Księdze Wyjścia mówi do ludu wybranego, […]

   
 • Lectio Divina – List do Efezjan

  Lectio Divina – List do Efezjan

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17) – pisze św. Paweł. Wydaje się, że w tej sentencji św. Paweł doskonale wyraża istotę praktyki lectio divina. Poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże mamy szansę spotkać się z Chrystusem. Święty […]

   
 • Tyniecki Dzień Skupienia

  Tyniecki Dzień Skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

   Zarys tematu: „Bądź spokojny – Ojczyzna to więcej niż myślisz”. W kontekście 100. rocznicy niepodległości rozważymy kilka wątków poematu Karola Wojtyły Myśląc Ojczyzna, próbując zarazem przyjrzeć się choć trochę bliżej pewnym istotnym przemianom mentalnym, jakie następowały w kolejnych pokoleniach na przestrzeni ostatniego stulecia i wyciągnąć wnioski na czas obecny. Adresaci: Dla […]