Warsztaty

 • Duchowość lidera

  Duchowość lidera

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony! Dzisiejszemu światu, zmagającemu się z różnorakimi problemami, najbardziej potrzeba autentycznych, świętych przywódców. Świętych – to nie znaczy tylko moralnie uczciwych i miłosiernych względem innych, ale przede wszystkim takich, którzy osobiście osiągają głębię poznania duchowego i żyją w pełni. Do tego nie wystarcza […]

   
 • Warsztaty chorałowe z elementami semiologii gregoriańskiej

  Warsztaty chorałowe z elementami semiologii gregoriańskiej

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Warsztaty chorałowe z elementami semiologii gregoriańskiej Semiologia gregoriańska to nurt badań nad rękopisami chorałowymi, które zapoczątkował benedyktyn z Solemes – o. Eugène Cardine. Dokładnie analizując poszczególne znaki znajdujące się w rękopisach z X i XI wieku odkrył on bogactwo ich zróżnicowania i gromadząc wokół siebie grupę uczniów dostrzeżone […]

   
 • Skryptorium – warsztaty iluminacji

  Skryptorium – warsztaty iluminacji

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Miniatura: Przepisując księgi – mnich w skryptorium Na warsztatach skopiujemy miniaturę przedstawiającą pracującego w skryptorium mnicha. Dowiecie się też na wykładzie jak dokładnie wyglądała jego praca oraz narzędzia którymi się posługiwał Od początku istnienia mniszych wspólnot zakonnych potrzeba karmienia się Słowem Bożym stanowiła podstawę duchowości zakonników. Dlatego tam, […]

   
 • Czas na relacje

  Czas na relacje

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Nie tylko Biblia, ale i cała nasza historia wskazuje na to, że człowiek jest istotą społeczną; stworzony jest do budowania relacji. Podstawowym środowiskiem, w którym rozwijamy się, czujemy się sobą i doświadczamy szczęścia, jest nasza rodzina – szeroko rozumiana – a także bliscy przyjaciele, niewielkie społeczności, w których […]

   
 • Warsztaty relaksacyjno–medytacyjne

  Warsztaty relaksacyjno–medytacyjne

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Jakie metody stosujemy w czasie warsztatów relaksacyjnych? Stan relaksacji osiągany jest w oparciu o procesy psychoneurofizjologiczne ze szczególnym uwzględnieniem hamowania obocznego oraz uczenia się, w tym warunkowania reakcji relaksacyjnych na bodźce językowe. Uczestnicy osiągają i uczą się relaksacji poprzez aktywny trening, całkowicie na poziomie świadomym i dobrowolnym. Jakich […]

   
 • Skryptorium – warsztaty kaligrafii

  Skryptorium – warsztaty kaligrafii

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Warsztaty kaligrafii – uncjała W ten weekend współautorka podręcznika do kaligrafii „Piękna Litera” zaprasza na warsztaty kaligrafii, na których zapoznacie się z pismem uncjalnym. Uncjała jest typem pisma kodeksowego majuskulnego, które wodzi się z Rzymskiej Kapitały (eleganckiej). Na powstanie tego pisma miało wpływ kilka czynników: zmiana materiału pisarskiego […]

   
 • Skryptorium – warsztaty iluminacji i kaligrafii

  Skryptorium – warsztaty iluminacji i kaligrafii

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Warsztaty iluminacji i kaligrafii Kaligrafia: protogotyk Miniatura ze sceną NAWIEDZENIA Na warsztatach przez pierwsze dni będziemy pracować nad fragmentem kantyku Magnificat, który Maria wyśpiewała, spotykając św. Elżbietę niedługo po Zwiastowaniu. Do wykaligrafowania wybranego fragmentu Magnificat posłuży nam protogotyk – pismo, które z minuskuły karolińskiej przekształca się stopniowo w łamane formy tekstury. […]

   
 • Duchowość lidera

  Duchowość lidera

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony! Dzisiejszemu światu, zmagającemu się z różnorakimi problemami, najbardziej potrzeba autentycznych, świętych przywódców. Świętych – to nie znaczy tylko moralnie uczciwych i miłosiernych względem innych, ale przede wszystkim takich, którzy osobiście osiągają głębię poznania duchowego i żyją w pełni. Do tego nie wystarcza […]

   
 • Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze

  Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Warsztaty terapeutyczno-rozwojowe pt. „Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze” są próbą wglądu w psychikę i duchowość dorosłego człowieka z perspektywy teorii psychoanalitycznych i duchowości hezychastycznej. Z jednej strony będą dotykać poczucia własnego Ja, lęków, mechanizmów obronnych, będą próbą odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jakie jest moje prawdziwe Ja. […]

   
 • Skryptorium – warsztaty kaligrafii

  Skryptorium – warsztaty kaligrafii

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Kaligrafia – minuskuła karolińska Współautorka podręcznika do kaligrafii „Piękna Litera” zaprasza na warsztaty kaligrafii, na których zapoznacie się z pismem zwanym minuskułą karolińską. Minuskuła karolińska zwana, także karoliną, jest starannym, średniowiecznym pismem, które zostało wypracowane w VIII/IX wieku na terenie dzisiejszej Francji. Powodem powstanie tego pisma była powszechnie […]