Warsztaty

 • Czas na kobiecość – relacje z sobą, Bogiem i ludźmi

  Czas na kobiecość – relacje z sobą, Bogiem i ludźmi

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Każdy z nas – czy to mężczyzna, czy kobieta – jest obrazem Pana Boga, ale też jest tym obrazem inaczej jako jednostka, a jeszcze inaczej we wzajemnej komunii. W świecie upowszechnionej koedukacji i zamiennych ról społecznych potrzebujemy gruntownej znajomości siebie samych, by dobrze odczytywać swoje powołanie, cieszyć się […]

   
 • Warsztaty chorałowe dla słuchaczy

  Warsztaty chorałowe dla słuchaczy

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Formuła tych warsztatów będzie odmienna od pozostałych spotkań. Zachowując charakter warsztatów zajmiemy się chorałem od strony praktycznej ale nie wokalnej… Będzie to czas na konferencje, audycje muzyczne i dyskusje poruszające tematy liturgii, duchowości, różnych tradycji wykonawczych oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o aktualność śpiewu gregoriańskiego dzisiaj. Adresaci: Prowadzący […]

   
 • Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta

  Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Benedyktyński program zarządzania powstał dzięki przekonaniu, że pomimo upływu 15 wieków od jej napisania, Reguła św. Benedykta zachowała swoją aktualność oraz siłę duchową i intelektualną, a więc może być nadal inspiracją nie tylko dla mnichów, ale także dla osób świeckich, zarówno w przestrzeni życia osobistego, jak i w […]

   
 • Skryptorium – warsztaty iluminacji

  Skryptorium – warsztaty iluminacji

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Karta z sakramentarza Te Igitur z miniaturą rozpoczynająca Kanon Mszy św. Te igitur clementissime Pater to pierwsze słowa Kanonu, które są jakby kontynuacją śpiewu Sanctus. Kapłan, który wypowiada lub śpiewa te słowa, woła do Boga – tego, którego lud Boży nazwał Świętym i Błogosławionym. Tekst kanonu rozpoczyna się w łacinie od litery T. Uważano […]

   
 • Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta

  Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę Św. Benedykta

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Benedyktyński program zarządzania powstał dzięki przekonaniu, że pomimo upływu 15 wieków od jej napisania, Reguła Św. Benedykta zachowała swoją aktualność oraz siłę duchową i intelektualną, a więc może być nadal inspiracją nie tylko dla mnichów, ale także dla osób świeckich, zarówno w przestrzeni życia osobistego, jak i w […]

   
 • Skryptorium – warsztaty kaligrafii

  Skryptorium – warsztaty kaligrafii

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Gotyk według XV-wiecznego Graduału z Le Mans Pisma gotyckie to duża rodzina pism, którymi pisze się w rękopisach od XII wieku aż do czasów, kiedy zostają wyparte przez pisma humanistyczne. Pismo, które będziemy ćwiczyć na zajęciach, pochodzi z pięknego francuskiego rękopisu. Przechowywany we francuskiej katedrze Le Mans graduał […]

   
 • Jak radzić sobie ze stresem?

  Jak radzić sobie ze stresem?

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Stres już chyba na stałe zagościł w naszym otoczeniu. Jest to bohater, który doczekał się wielu monografii z zakresu psychologii oraz medycyny. Wciąż badany i analizowany, dla każdego z ludzi jest czymś bardzo indywidualnym. Stres możemy porównać do posłańca, który przychodzi do nas podczas bezsennej nocy i puka […]

   
 • Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze

  Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Warsztaty terapeutyczno-rozwojowe pt. „Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze” są próbą wglądu w psychikę i duchowość dorosłego człowieka z perspektywy teorii psychoanalitycznych i duchowości hezychastycznej. Z jednej strony będą dotykać poczucia własnego Ja, lęków, mechanizmów obronnych, będą próbą odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jakie jest moje prawdziwe Ja. […]

   
 • Biznes a życie rodzinne

  Biznes a życie rodzinne

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Wydaje się, że temat „Biznes a życie rodzinne” jest dzisiaj niezmiernie ważny. Często te dwie dziedziny życia stają się przeciwstawne sobie i pełne zaangażowanie w biznes umożliwia jedynie niewielki udział w życiu rodzinnym, a w konsekwencji prowadzi to do jego niszczenia. Można przypuszczać, że z odrębnością tych dwóch […]

   
 • Warsztaty chorałowe z elementami semiologii gregoriańskiej

  Warsztaty chorałowe z elementami semiologii gregoriańskiej

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Semiologia gregoriańska to nurt badań nad rękopisami chorałowymi, które zapoczątkował benedyktyn z Solemes – o. Eugène Cardine OSB. Dokładnie analizując poszczególne znaki znajdujące się w rękopisach z IX – XI wieku odkrył on bogactwo ich zróżnicowania i gromadząc wokół siebie grupę uczniów dostrzeżone niuanse przeniósł na grunt praktyki […]