Warsztaty

 • Warsztaty wypalenia zawodowego

  Warsztaty wypalenia zawodowego

  Bez kategorii, Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Proponowany warsztat jest okazją do pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za subiektywne przeżywanie działalności zawodowej. Ma on także drugą bardzo istotną płaszczyznę refleksji, dotykającą ostatecznego sensu naszego życia, naszej relacji z Bogiem, równowagi wszystkich składowych naszego człowieczeństwa – strony fizycznej, psychicznej i duchowej. Spotkanie […]

   
 • Warsztaty chorałowe

  Warsztaty chorałowe

  Bez kategorii, Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Chorał gregoriański jest nieodłącznym elementem krajobrazu modlitewnego klasztoru tynieckiego. Proponowane warsztaty są niecodzienną szansą dla ich uczestników na czynne włączenie się w oficjum liturgiczne mnichów tynieckich. Zrealizowaniu tego celu mają służyć intensywne bloki warsztatowe o charakterze praktycznym. Dodatkowym elementem będą interwały teoretyczne, zaznajamiające słuchaczy z odczytaniem, a następnie […]

   
 • Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne

  Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne

  Bez kategorii, Warsztaty Comments are Disabled

  Warsztaty relaksacyjno-medytacyjne prezentują proste i skuteczne metody relaksacji, których uczestnicy uczą się, pokonując 3 poziomy ćwiczeń: Ćwiczenia sensomotoryczne usprawniają wrażliwość na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, uczą swobodnego dostępu do informacji zwrotnych płynących z naszego organizmu w formie odczuć i emocji. Są podstawą do tworzenia tzw. „mapy własnego ciała”, a więc dostępnej reprezentacji neuronalnej […]

   
 • Powrót do harmonii. Program zdrowia ze św. Hildegardą

  Powrót do harmonii. Program zdrowia ze św. Hildegardą

  Bez kategorii, Warsztaty Comments are Disabled

  Adresaci Osoby zainteresowane programem zdrowego, harmonijnego stylu życia opracowanym na podstawie pozostawionych wskazówek przez św. Hildegardę z Bingen.   Zarys tematu Odkrywane na nowo dzieło św. Hildegardy z Bingen (1098 – 1179) – średniowiecznej benedyktyńskiej mniszki, autorki prac z zakresu teologii, medycyny, przyrodoznawstwa i ziołolecznictwa, poetki, kompozytorki, wizjonerki – cieszy się obecnie […]

   
 • Skryptorium. Warsztaty weekendowe

  Skryptorium. Warsztaty weekendowe

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Warsztaty są cyklem czterech spotkań, w ramach których zapoznamy się z różnymi stylami pism średniowiecznych. Każdy weekend poświęcony jest nauce innego stylu. Można uczestniczyć w całości cyklu lub w jednym z wybranych weekendów.   Adresaci Osoby, które fascynuje piękno sztuki średniowiecznej bez względu na wiek oraz doświadczenie plastyczne. […]

   
 • W przestrzeni sztuki – warsztat „Księga życia”

  W przestrzeni sztuki – warsztat „Księga życia”

  Bez kategorii, Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Warsztaty są próbą przekazania treści teologicznych i duchowych językiem sztuki. Daje to możliwość innego spojrzenia zarówno na sprawy wiary, jak i na siebie. Ważnym aspektem zajęć jest interakcja – jako wymiana wrażeń i doświadczeń, ale też – w ramach własnych działań artystycznych (na poziomie dostępnym dla każdego). Wszystko ostatecznie prowadzi do doświadczenia medytacji i […]

   
 • Medytacje ze św. Grzegorzem

  Medytacje ze św. Grzegorzem

  Bez kategorii, Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Medytować – to otwierać się wewnętrznie na tajemnicę własnego istnienia, otaczających nas ludzi i świata, w którym żyjemy. Medytacja pozwala uchwycić głębszy i pełniejszy sens nadany wszystkiemu przez Boga. Ona porządkuje myślenie, wprowadza pokój serca i wskazuje zadania codzienności. W miejscu, gdzie wiele pokoleń mnichów mozolnie i wiernie […]

   
 • Benedyktyński program zarządzania. Warsztaty skutecznego przywództwa

  Benedyktyński program zarządzania. Warsztaty skutecznego przywództwa

  Bez kategorii, Warsztaty Comments are Disabled

  Adresaci Osoby zarządzające firmami i organizacjami non-profit, menedżerowie, liderzy wspólnot chrześcijańskich Zarys tematu Celem warsztatów jest stworzenie warunków i pomoc w znalezieniu równowagi w życiu osób aktywnych zawodowo, kierujących innymi. Punktem wyjścia jest potwierdzone doświadczeniem przekonanie o niezwykłej aktualności zaleceń reguły św. Benedykta w dzisiejszym świecie. Dotyczy ona konieczności powiązania […]

   
 • Warsztaty „W przestrzeni sztuki”

  Warsztaty „W przestrzeni sztuki”

  Bez kategorii, Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Warsztaty są próbą przekazania treści teologicznych i duchowych językiem sztuki. Daje to możliwość innego spojrzenia zarówno na sprawy wiary, jak i na siebie. Ważnym aspektem zajęć jest interakcja – w elementarnym wymiarze jako wymiana wrażeń czy opinii w ramach grupy, ale też – w ramach własnych działań artystycznych […]

   
 • Benedyktyński program zarządzania. Warsztaty skutecznego przywództwa

  Benedyktyński program zarządzania. Warsztaty skutecznego przywództwa

  Bez kategorii, Warsztaty Comments are Disabled

  Adresaci Osoby zarządzające firmami i organizacjami non-profit, menedżerowie, liderzy wspólnot chrześcijańskich Zarys tematu Celem warsztatów jest stworzenie warunków i pomoc w znalezieniu równowagi w życiu osób aktywnych zawodowo, kierujących innymi. Punktem wyjścia jest potwierdzone doświadczeniem przekonanie o niezwykłej aktualności zaleceń reguły św. Benedykta w dzisiejszym świecie. Dotyczy ona konieczności powiązania […]