Warsztaty

 • Czas na relacje

  Czas na relacje

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Nie tylko Biblia, ale i cała nasza historia wskazuje na to, że człowiek jest istotą społeczną; stworzony jest do budowania relacji. Podstawowym środowiskiem, w którym rozwijamy się, czujemy się sobą i doświadczamy szczęścia, jest nasza rodzina – szeroko rozumiana – a także bliscy przyjaciele, niewielkie społeczności, w których […]

   
 • Przywództwo w oparciu o Regułę Św. Benedykta

  Przywództwo w oparciu o Regułę Św. Benedykta

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Reguła została napisana przez Św. Benedykta z Nursji po to aby pomóc nowopowstającym wspólnotom w zachowaniu przez nie  zdrowych zasad dotyczących życia duchowego, braterskich relacji opartych na chrześcijańskiej  miłości oraz dobrej organizacji życia wspólnoty. Kluczową osobą , która ma dbać o zachowanie tych zasad i leżących u ich […]

   
 • DCIM100MEDIADJI_0089.JPG

  Warsztaty Przywództwo z wartościami

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Wartości sprawiają, że firma staje się wartościowa. Firmy, które żyją wartościami, odnoszą w dłuższej perspektywie większe sukcesy, niż te, które zorientowane są tylko na liczby i wyniki finansowe. Podczas tych warsztatów przyjrzymy się wartościom zachodniej filozofii oraz wartościom chrześcijańskim, a także zastanowimy się, w jaki sposób mogą one […]

   
 • Warsztaty relaksacyjno-medytacyjne

  Warsztaty relaksacyjno-medytacyjne

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Jakie metody stosujemy w czasie warsztatów relaksacyjnych? Stan relaksacji osiągany jest w oparciu o procesy psychoneurofizjologiczne ze szczególnym uwzględnieniem hamowania obocznego oraz uczenia się, w tym warunkowania reakcji relaksacyjnych na bodźce językowe. Uczestnicy osiągają i uczą się relaksacji poprzez aktywny trening, całkowicie na poziomie świadomym i dobrowolnym. Jakich […]

   
 • Od ikony na desce do ikony w sercu

  Od ikony na desce do ikony w sercu

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Pisanie ikon rozwija zdolności tych wszystkich, którzy przez wiarę chcą w kolorach i liniach dotknąć, doświadczyć Boga w Trójcy Jedynego. Zajęcia mają być praktyczną formą uczenia się pisania ikon, formą duchowego poznania i doświadczenia świata ikon. Ikona sięga głębi naszej duszy, szuka i znajduje upragniony kres w relacji […]

   
 • Biznes a życie rodzinne

  Biznes a życie rodzinne

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Wydaje się, że temat „Biznes a życie rodzinne” jest dzisiaj niezmiernie ważny. Często te dwie dziedziny życia stają się przeciwstawne sobie i pełne zaangażowanie w biznes umożliwia jedynie niewielki udział w życiu rodzinnym, a w konsekwencji prowadzi to do jego niszczenia. Można przypuszczać, że z odrębnością tych dwóch […]

   
 • – Skryptorium. Warsztaty kaligrafii

  – Skryptorium. Warsztaty kaligrafii

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu 17 – 19.11.2017 – Minuskuła karolińska wg Biblii z Cluny Minuskuła karolińska – pismo minuskule o regularnym dukcie wykształcone w czasach renesansu karolińskiego VIII-IX wiek 2 – 4.02.2018 – Bastarda wg Godzinek Anny Bretońskiej Bastarda – późnośredniowieczne pismo które łączy w sobie cechy pisma kaligraficznego i kursywnego 13 – 15.04.2018 (odwołane) – Uncjała wg […]

   
 • Benedyktyński program zarządzania. Warsztaty przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta.

  Benedyktyński program zarządzania. Warsztaty przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta.

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Celem warsztatów jest stworzenie warunków i pomoc w odnalezieniu równowagi w życiu osób aktywnych zawodowo, kierujących innymi („zarządzanie sobą”), a także odkrycie modelu przywództwa, który będąc zgodny z wartościami opisanymi w Regule św. Benedykta, byłby równocześnie skuteczny i owocny dla kierowanej organizacji („zarządzanie innymi”). Punktem wyjścia do rozważań i wymiany […]

   
 • DCIM100MEDIADJI_0089.JPG

  Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Warsztaty terapeutyczno-rozwojowe pt. „Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze” są próbą wglądu w psychikę i duchowość dorosłego człowieka z perspektywy teorii psychoanalitycznych i duchowości hezychastycznej. Z jednej strony będą dotykać poczucia własnego Ja, lęków, mechanizmów obronnych, będą próbą odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jakie jest moje prawdziwe Ja. […]

   
 • Od ikony na desce do ikony w sercu

  Od ikony na desce do ikony w sercu

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Pisanie ikon rozwija zdolności tych wszystkich, którzy przez wiarę chcą w kolorach i liniach dotknąć, doświadczyć Boga w Trójcy Jedynego. Zajęcia mają być praktyczną formą uczenia się pisania ikon, formą duchowego poznania i doświadczenia świata ikon. Ikona sięga głębi naszej duszy, szuka i znajduje upragniony kres w relacji […]