Warsztaty

 • Warsztaty chorałowe dla słuchaczy

  Warsztaty chorałowe dla słuchaczy

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Warsztaty chorałowe dla słuchaczy Formuła tych warsztatów będzie odmienna od pozostałych spotkań. Zachowując charakter warsztatów, zajmiemy się chorałem od strony praktycznej, ale nie wokalnej… Będzie to czas na konferencje, audycje muzyczne i dyskusje poruszające tematy liturgicznego kontekstu, duchowości, różnych tradycji wykonawczych i aktualności chorału gregoriańskiego dzisiaj. Termin ten […]

   
 • Tajemnice ziół – zioła w dietach odchudzających

  Tajemnice ziół – zioła w dietach odchudzających

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu W części drugiej, „Zioła w dietach odchudzających”, uczestnicy zapoznają się z: aktualnymi zaleceniami żywieniowymi, rodzajami, przyczynami powstawania i konsekwencjami zdrowotnymi otyłości, a także indeksem glikemicznym oraz metodami zapobiegania nadwadze. Omówione zostaną surowce roślinne oraz gatunki ziół wspomagające proces trawienia. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z surowcami szczególnie zalecanymi w dietach […]

   
 • DCIM100MEDIADJI_0089.JPG

  Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Warsztaty terapeutyczno-rozwojowe pt. „Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze” są próbą wglądu w psychikę i duchowość dorosłego człowieka z perspektywy teorii psychoanalitycznych i duchowości hezychastycznej. Z jednej strony będą dotykać poczucia własnego Ja, lęków, mechanizmów obronnych, będą próbą odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jakie jest moje prawdziwe Ja. […]

   
 • Warsztaty relaksacyjno–medytacyjne

  Warsztaty relaksacyjno–medytacyjne

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Jakie metody stosujemy w czasie warsztatów relaksacyjnych? Stan relaksacji osiągany jest w oparciu o procesy psychoneurofizjologiczne ze szczególnym uwzględnieniem hamowania obocznego oraz uczenia się, w tym warunkowania reakcji relaksacyjnych na bodźce językowe. Uczestnicy osiągają i uczą się relaksacji poprzez aktywny trening, całkowicie na poziomie świadomym i dobrowolnym. Jakich […]

   
 • Medytacje z poezją

  Medytacje z poezją

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Chodzą śmiercie po słonecznej stronie… W cyklu warsztatów poświęconych medytacji inspirowanej lekturą tekstów poetyckich proponujemy dwa spotkania poświęcone sytuacjom „granicznym”: śmierci i doświadczeniu miłości. Na pierwszych warsztaty w cyklu 2018/2019 omawiać będziemy poezję Bolesława Leśmiana (w szczególności utwory z cyklu Dziejba Leśna), w których szczególnie wyraźnie wyartykułowana została kruchość […]

   
 • Skryptorium – warsztaty kaligrafii

  Skryptorium – warsztaty kaligrafii

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Kaligrafia – półuncjała irlandzka Księgi z Kells Oryginalne pismo stworzone przez mnichów iroszkockich. Chrześcijaństwo zainicjowane w Irlandii przez papieża w pierwszej połowie V wieku i kontynuowane przez św. Patryka zaowocowało powstaniem bogatego życia monastycznego na zielonej wyspie irlandzkiej. Mnisi adaptują w specyficzny sposób pisma z kontynentu, nadając im nową […]

   
 • Duchowość lidera

  Duchowość lidera

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony! Dzisiejszemu światu, zmagającemu się z różnorakimi problemami, najbardziej potrzeba autentycznych, świętych przywódców. Świętych – to nie znaczy tylko moralnie uczciwych i miłosiernych względem innych, ale przede wszystkim takich, którzy osobiście osiągają głębię poznania duchowego i żyją w pełni. Do tego nie wystarcza […]

   
 • Warsztaty chorałowe z elementami semiologii gregoriańskiej

  Warsztaty chorałowe z elementami semiologii gregoriańskiej

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Warsztaty chorałowe z elementami semiologii gregoriańskiej Semiologia gregoriańska to nurt badań nad rękopisami chorałowymi, które zapoczątkował benedyktyn z Solemes – o. Eugène Cardine. Dokładnie analizując poszczególne znaki znajdujące się w rękopisach z X i XI wieku odkrył on bogactwo ich zróżnicowania i gromadząc wokół siebie grupę uczniów dostrzeżone […]

   
 • Skryptorium – warsztaty iluminacji

  Skryptorium – warsztaty iluminacji

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Miniatura: Przepisując księgi – mnich w skryptorium Na warsztatach skopiujemy miniaturę przedstawiającą pracującego w skryptorium mnicha. Dowiecie się też na wykładzie jak dokładnie wyglądała jego praca oraz narzędzia którymi się posługiwał Od początku istnienia mniszych wspólnot zakonnych potrzeba karmienia się Słowem Bożym stanowiła podstawę duchowości zakonników. Dlatego tam, […]

   
 • Czas na relacje

  Czas na relacje

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Nie tylko Biblia, ale i cała nasza historia wskazuje na to, że człowiek jest istotą społeczną; stworzony jest do budowania relacji. Podstawowym środowiskiem, w którym rozwijamy się, czujemy się sobą i doświadczamy szczęścia, jest nasza rodzina – szeroko rozumiana – a także bliscy przyjaciele, niewielkie społeczności, w których […]