Warsztaty

 • Rekolekcje w klasztorze za ofiarą. Pustynne szlaki

  Rekolekcje w klasztorze za ofiarą. Pustynne szlaki

  Rekolekcje, Warsztaty Comments are Disabled

  Pustynne szlaki Zarys tematu: Exodus Narodu Wybranego przedstawiony w Biblii jest nie tylko opisem jego wyjścia z Egiptu, przejścia przez pustynię, zmagania się z trudnościami podczas wędrówki do Ziemi obiecanej temu Narodowi od wieków. To również opis naszego zmagania się z rzeczywistością zwaną życiem duchowym. „Szlaki pustynne” są próbą dotknięcia […]

   
 • Skryptorium – warsztaty tygodniowe

  Skryptorium – warsztaty tygodniowe

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: 04–08.07 Miniatura: Chrzest Chrystusa Chrzest Chrystusa w Jordanie od zarania Kościoła jest jedną z najważniejszych tajemnic. Ojcowie kościoła od początku nauczali, że jest on zapowiedzią i pierwowzorem sakramentu chrztu. Dlatego też scena ta bardzo chętnie przedstawiana była przez artystów pracujących w różnych technikach już od okresu wczesnochrześcijańskiego.  Również […]

   
 • Podróż do siebie. Warsztaty rozwojowe

  Podróż do siebie. Warsztaty rozwojowe

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: „Podróż do siebie” to okazja spotkania z Bogiem, samym sobą oraz drugim człowiekiem i grupą. Zajęcia dają możliwość przyjrzenia się swoim doznaniom, uczuciom, myślom i przekonaniom, sposobom reagowania i działania. Podczas spotkań z psychologiem stwarzamy bezpieczną przestrzeń, w której jest miejsce na doświadczenie, autoanalizę, wymianę myśli, a także […]

   
 • Od ikony na desce do ikony w sercu

  Od ikony na desce do ikony w sercu

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Pisanie ikon rozwija zdolności tych wszystkich, którzy przez wiarę chcą w kolorach i liniach dotknąć, doświadczyć Boga w Trójcy Jedynego. Zajęcia mają być praktyczną formą uczenia się pisania ikon, formą duchowego poznania i doświadczenia świata ikon. Ikona sięga głębi naszej duszy, szuka i znajduje upragniony kres w relacji […]

   
 • Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze

  Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Warsztaty rozwojowe pt. „Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze” są próbą wglądu w psychikę i duchowość dorosłego człowieka z perspektywy teorii psychoanalitycznych oraz duchowości hezychastycznej. Z jednej strony będą dotykać problemów narcyzmu i neurotyzmu, mechanizmów obronnych, doświadczania i kontrolowania emocji i możliwości odzyskania tzw. dobrego obiektu, osłabiania surowego […]

   
 • Benedyktyński Program Zarządzania. Duchowość lidera

  Benedyktyński Program Zarządzania. Duchowość lidera

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony! Dzisiejszemu światu, zmagającemu się z różnorakimi problemami, najbardziej potrzeba autentycznych, świętych przywódców. Świętych – to nie znaczy tylko moralnie uczciwych i miłosiernych względem innych, ale przede wszystkim takich, którzy osobiście osiągają głębię poznania duchowego i żyją w pełni. Do tego nie wystarcza […]

   
 • Sanus per Spiritum – Zdrowy przez Ducha. Warsztaty rozwojowe

  Sanus per Spiritum – Zdrowy przez Ducha. Warsztaty rozwojowe

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Warsztaty Sanus Per Spiritum cz. 1-3 (Zdrowy Przez Ducha cz. 1-3) skierowane są do wszystkich tych, którzy pragną doświadczyć własnego wzrostu. W oparciu o nauki św. Hildegardy z Bingen, medytację chrześcijańską i najlepsze odkrycia współczesnej psychologii będziemy harmonizować nasze sfery (fizyczną, psychiczną, emocjonalną i duchową) oraz tkwiące w […]

   
 • Medytacje z poezją

  Medytacje z poezją

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu: Medytacje z poezją, zaplanowane w sezonie 2016/2017, skupiać się będą na poetyckich refleksjach poświęconych sakramentowi chrztu. Pierwsze spotkanie połączy trzy wątki: ewangeliczną narrację o nadaniu Dzieciątku imienia Jezus, hymn Johna Miltona opisujący to wydarzenie oraz rozważania współczesnych filozofów o tym, że dane na chrzcie imię nie tyle określa moją […]

   
 • Benedyktyński program zarządzania. Warsztaty przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta

  Benedyktyński program zarządzania. Warsztaty przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu Celem warsztatów jest stworzenie warunków dla odnalezienia równowagi w życiu osób aktywnych zawodowo i kierujących innymi. Punktem wyjścia jest potwierdzone doświadczeniem przekonanie o niezmiennej aktualności zaleceń Reguły św. Benedykta w dzisiejszym świecie, także w życiu osób świeckich. Wskazuje ona na zależność pomiędzy efektywnym przewodzeniem innymi a świadomym i […]

   
 • Skryptorium — warsztaty weekendowe

  Skryptorium — warsztaty weekendowe

  Warsztaty Comments are Disabled

  Zarys tematu POCZĄTKI – Pisma kodeksowe pierwszych tekstów biblijnych 07–09.10 Uncjała (początkujący) Uncjała to okrągłe pismo kodeksowe wywodzące się z kapitały. Na powstanie tego pisma miały wpływ zarówno zmiana materiału pisarskiego, jak i narzędzi. Dopóki pisano na papirusie za pomocą trzcinki, łatwiej było na włóknach karty kreślić kanciaste litery kapitały. […]