Zarys tematu:

Każdy z nas – czy to mężczyzna, czy kobieta – jest obrazem Pana Boga, ale też jest tym obrazem inaczej jako jednostka, a jeszcze inaczej we wzajemnej komunii. W świecie upowszechnionej koedukacji i zamiennych ról społecznych potrzebujemy gruntownej znajomości siebie samych, by dobrze odczytywać swoje powołanie, cieszyć się wewnętrzną wolnością, jak również by nabywać umiejętności budowania trwałych i głębokich relacji wzajemnych. Warsztaty „Czas na kobiecość” podejmują te sprawy od strony kobiecej (przeznaczone są też dla kobiet), skupiając się na zagadnieniach takich jak piękno, prawda i sens kobiecości, świat relacji itp., poruszając również niezmiernie ważny temat modelu rodziny we współczesnym świecie.

„Czas na kobiecość” to okazja do spotkania w kobiecym gronie, by porozmawiać o sprawach, z którymi na co dzień borykają się współczesne kobiety. To możliwość zajrzenia w głąb serca i odkrycia piękna własnego powołania, odzyskania poczucia własnej wartości i radości życia.

Celem warsztatów jest „duchowa detoksykacja” – odkrycie pułapek współczesnego postrzegania kobiecości, męskości i sensu życia.

Dzisiejszy świat proponuje nam wartości i cele, które nie tylko oddzielają nas od Boga, ale także generują problemy z akceptacją siebie, znalezieniem harmonii w życiu i budowaniem dobrych relacji z bliskimi. Nieprzypadkowo obserwujemy wokół siebie rozpadające się małżeństwa i rodziny, depresje, brutalizację języka i zachowań – zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

To współczesne zagubienie podstawowych prawd o naturze człowieka zaowocowało epidemią samotności, frustracji i wszechogarniającego zmęczenia życiem. Jednak nie taki jest Boży plan dla człowieka. Bóg proponuje nam wybór życia i miłości; pokój i radość. Możemy odpowiedzieć na to Boże wezwanie, jeżeli lepiej je poznamy.

W tej sytuacji szczególnie ważne staje się zrozumienie własnej natury, specyfiki kobiecego sposobu myślenia i działania, odkrycie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w podejściu do siebie, życia, miłości i wolności. Rodzi się pilna potrzeba poznania skutecznych sposobów budowania dobrych relacji ze sobą, Bogiem i bliskimi.

Podczas warsztatów prowadzonych przez Beatę Kołodziej odkryjemy mocne i słabe strony kobiecości, poznamy także powołanie kobiety i mężczyzny zgodne z nauczaniem Jana Pawła II. Zmierzymy się z problemem „braku czasu”, czyli syndromem biblijnej Marty. Poznamy naturalne mechanizmy rozpadu relacji i sposoby przeciwdziałania im. Przy okazji wypracujemy skuteczne sposoby komunikacji z bliskimi, rozpoznając różnice między empatią a telepatią… Poruszymy także problem spraw „oczywistych dla każdego” oraz obronę własnych „racji”. Będziemy pracować nad stworzeniem dobrych nawyków i praktykowaniem zachowań budujących relacje.

„Czas się otrząsnąć z szaleństwa, które zgotował kobietom współczesny świat. Czas odkryć na nowo to, co nosimy w sercach. Obudzić wiarę i nadzieję. Czas na podróż w głąb kobiecych pragnień i lęków. Czas na kobiecość. Świat czeka na nas i usycha z braku miłości! Bez kobiecości stanie się nieludzki” (fragment książki Beaty Kołodziej, Czas na kobiecość).

Adresaci:

  • kobiety w każdym wieku i każdego stanu, które pragną zrozumieć siebie i poprawić swoje relacje z bliskimi;
  • kobiety niezamężne, które pragną żyć w harmonii ze sobą i Bogiem, realizując indywidualne powołanie na obecnym etapie życia, bez poczucia tymczasowości, bez ulegania presji otoczenia i stereotypowym poglądom na rolę kobiety;
  • kobiety zamężne, które szukają skutecznych sposobów budowania relacji w małżeństwie i rodzinie oraz poprawy organizacji życia rodzinnego, tak aby nie stać się ofiarą kobiecego dążenia do uszczęśliwiania innych bez względu na koszty…
  • kobiety zmęczone presją, którą na nie wywiera współczesny świat, pragnące harmonii w życiu, tęskniące za kobiecą delikatnością, wrażliwością i siłą wypływającą z poczucia własnej wartości i godności.

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

 Beata Kołodziej – pisarka, autorka książek dla dzieci i dorosłych, scenarzystka, reżyserka. Z wykształcenia biolog. Prywatnie szczęśliwa mama, żona i babcia.

Jest autorką kilkudziesięciu książek, w tym książki „Czas na kobiecość. Czyli podróż do samej siebie” (Homo Dei, 2016), audiobooka „Królowa czy niewolnica? Dlaczego sposób, w jaki dotąd budowałaś relacje nie działa?”  (RTCK, 2016) oraz programu internetowego „Jak zacząć uzdrawiać trudne relacje” (www.naprawrelacje.pl). Od kilku lat prowadzi warsztaty poświęcone relacjom i tematyce kobiecości. Jest oblatką tyniecką. Strona internetowa pisarki: www.beata.kolodziej.edu.pl 

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie przeor opactwa tynieckiego.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 11–13.10.2019
  • 22–24.05.2020

Rozpoczęcie: w piątek o godz. 17.00, zakończenie: w niedzielę o godz. 13.30.

Plan warsztatów:

Piątek

17.00 Modlitwa z mnichami – Nieszpory

18.00 Kolacja

18.40 Wprowadzenie do warsztatów o. Konrad Małys, Beata Kołodziej

19.30 Modlitwa z mnichami – Wigilie (Godzina czytań z następnego dnia) i Kompleta

Sobota

6.00 Modlitwa z mnichami – Jutrznia

6.30 Eucharystia z mnichami

7.30 Śniadanie

8.30-11.00 Konferencja i warsztaty (z przerwą na kawę) – prowadzi p. Beata Kołodziej. Temat: Kobiecość w ogrodzie Eden i we współczesnym świecie. Reanimacja kobiecości.

11.30 Konferencja – o. Konrad Małys

13.00 Obiad

14.00 Możliwość zwiedzenia klasztoru z przewodnikiem 

15.30 Warsztaty „Duchowa detoksykacja dla kobiet” – p. Beata Kołodziej

17.00 Modlitwa z mnichami – Nieszpory

18.00 Kolacja

18.30 Spotkanie dyskusyjne – o. Konrad Małys oraz p. Beata Kołodziej

19.30 Modlitwa z mnichami – Wigilie i Kompleta

Niedziela

7.30 Jutrznia

8.00 Śniadanie

9.00 Konferencja „Kobieta w oczach mężczyzny- budowanie dobrych relacji” – p. Beata Kołodziej

10.10 Modlitwa przedpołudniowa z mnichami

10.30 Eucharystia z mnichami

12.00 Podsumowanie warsztatów – prowadzi o. Konrad Małys oraz p. Beata Kołodziej

13.00 Obiad 

W trakcie warsztatów „Czas na kobiecość” możliwe jest spotkanie indywidualne z o. Konradem. Potrzebę takiego spotkania należy zgłosić bezpośrednio o. Konradowi, najlepiej w piątek lub sobotę.

Koszt udziału:

250,00 zł od osoby + opłata za pobyt 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00

 

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ OPINIE O TYCH WARSZTATACH NA NASZYM BLOGU

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ OPINIE O TYCH WARSZTATACH NA NASZYM BLOGU 2