W październiku 2020 roku rozpoczynamy cykl konferencji naukowych, które będą się odbywać co dwa lata w opactwie tynieckim. Organizatorem konferencji jest Tyniecki Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego wraz z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Konferencje będą miały na celu prezentacje wyników badań nad średniowiecznymi źródłami liturgiczno-muzycznymi Opactwa Tynieckiego i ich wkładu w kulturę Polski oraz Europy obszaru środkowo-wschodniego.

Pierwsza konferencja z cyklu odbędzie się 8-9 października 2020 roku i będzie poświęcona najstarszemu świadkowi liturgii tynieckiej: Sakramentarz tyniecki – perspektywa liturgiczno-muzyczna.

Do podzielenia się owocami prac badawczych zaprosiliśmy cenionych prelegentów z dziedziny liturgiki, historii średniowiecza oraz śpiewu gregoriańskiego.

Serdecznie zapraszamy 

Program konferencji:

Czwartek, 8.10.2020

16:00 – zakwaterowanie uczestników

17:00 – Nieszpory

18:00 – kolacja

19:00 – koncert śpiewu gregoriańskiego Domus mea, domus orationis w wykonaniu: Pueri Cantores Sancti Joseph, dyrygent – Agata Nawrot; Schola żeńska Pallotynów, dyrygent – Tomasz Filipek; Schola Paulińska, dyrygent – Marcin Wasilewski-Kruk

Piątek, 9.10.2020

9:00-9:15 – Przywitanie i prowadzenie: o. dr Szymon Hiżycki OSB

9:15- 9:45 – br. dr hab. Michał Gronowski OSB, U progu millenium. Tysiącletnie dziedzictwo opactwa w Tyńcu

9:45-10:15 – o. prof. Cassian Folsom OSB, History of the Sacramentary (Historia Sakramentarza)

10:15-10:45 – o. dr Dominik Jurczak OP, Pierwsze otwarcie, czyli ogólny opis zawartości Sakramentarza Tynieckiego

10.45-11.15 – przerwa

11:15-12:00 – ks. dr Maciej Zachara MIC, Liturgia Sakramentarza Tynieckiego i jej źródła

12:00-12:45 – dr Paweł Figurski, Lex orandi – lex interpretandi. Liturgia Sakramentarza Tynieckiego a proweniencja rękopisu

12:45-13:45 – dyskusja

12:50 – Godzina popołudniowa

13:00-14:00 – obiad

14:00-14:45 – próba śpiewu do Mszy – s. dr hab. Susi Ferfoglia

Prowadzący: ks. dr hab. Mariusz Białkowski

14:45-15:15 – prof. Franz Prassl, Das Præconium Paschale im Kontext des Sakramentars von Tyniec (Præconium Paschale w kontekście Sakramentarza Tynieckiego)

15:15-15:45 – o. prof. Juan Pablo Rubio Sadia OSB, La musica nei sacramentari: presenza e funzionalità (Muzyka w sakramentarzach: obecność i funkcjonalność)

15:45-16:30 – podsumowanie i zakończenie

17:00 – Nieszpory

18:00 – Msza św.

Po Mszy św. koncert śpiewu gregoriańskiego

Informacje praktyczne: 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja w terminie do 1 października 2020 poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. (nie przyjmujemy zgłoszeń mailowo).

Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatne materiały konferencyjne.

Wykłady obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski. Wszystkie wystąpienia zostaną wydane w publikacji pokonferencyjnej.

Prosimy na bieżąco śledzić program, który ze względów niezależnych od organizatorów może ulec zmianie.

Chęć wykupienia obiadu w piątek w cenie 30 zł prosimy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. 

Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w Domu Gości Opactwa: http://domgosci.benedyktyni.com/pokoje/

Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów i nie gwarantują wolnych miejsc. 

Organizatorzy:

Fundacja Chronić Dobro przy opactwie tynieckim 

Tyniecki Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej

Patronat:

AISCGre-Międzynarodowe Stowarzyszenie Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska

PIL – Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo

Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Patronat medialny:

Liturgia.pl

TV UPJP2