Kompozycja jest liturgiczna
nie wtedy, gdy stoi w kościele podczas liturgii,
ale tylko wtedy,
gdy liturgia jest źródłem, z którego kompozycja bierze początek
i morzem, w którym znajduje ona najpełniejszy sens.

czytania liturgiczne > orędzie > kompozycja
Ewangelia > głoszona > kwiatami

 • kwiaty nie zastępują liturgii
 • nie konkurują lecz współpracują z innymi elementami wystroju sakralnego wnętrza
 • podkreślają i służą misterium, które w liturgii się dokonuje
 • na tym misterium koncentrują uwagę
 • podprowadzają na spotkanie z Bogiem żywym: Stwórcą, Zbawicielem, Uświęcającym

Hieronim St. Kreis OSB

Temat I. Kwiaty w liturgii

Kwiaty w liturgii to najważniejsze pole aktywności tynieckiej ikebany (tynike), pielęgnowane w trzech formach:
1. Kompozycje budowane do liturgii w kościele tynieckim.

Te kompozycje są budowane do liturgii według założeń tynieckiej ikebany, dostosowanych do wymagań określonych w Nowym ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego 2002, Rozdział V: Urządzenie i wystrój kościoła do sprawowania Eucharystii.

Zobacz więcej:
Temat V: Pięć próbek
TYNIECKA IKEBANA – wprowadzenie w podstawowe założenia, t.1
E-book: Kwiaty przy ołtarzu – dar i modlitwa, tom 2

2. Warsztaty tynieckiej ikebany organizowane w Tyńcu.

Warsztaty ikebany są wprowadzeniem w podstawowe założenia i nauką budowania kompozycji według tych założeń. Dzielą się na 4 działy:

  1. Style wprowadzające (4 style podstawowe i ich warianty i 2 style uzupełniające)
  2. Tematy okolicznościowe (świąteczne, sezonowe)
  3. Rzeźba kwiatowa
  4. Styl wolny

3. Sesja: Teologia w kwiatach, organizowana cyklicznie w Tyńcu od jesieni 2014.