Prowadzący:

——————————————————————————————————————————

o. Szymon Hiżycki OSB
– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze był opiekunem ministrantów i duszpasterzem akademickim. Obecnie jest bibliotekarzem, rektorem studiów oraz pracownikiem Wydawnictwa TYNIEC. Od roku 2013 pełni funkcję mistrza nowicjatu.

—————————————————————————————————————————————— 

Terminy:

  • 21-23.03.2012 – Aby uwierzyć dzisiaj
  • 1-4.05.2013 – Przebaczenie (prowadzi br. Wojciech Wójtowicz OSB)
  • 27-30.06.2013 – Liturgia – odkrywać Boga w znakach

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

Zarys tematu:

Medytować – to otwierać się wewnętrznie na tajemnicę własnego istnienia, otaczających nas ludzi i świata, w którym żyjemy. Medytacja pozwala uchwycić głębszy i pełniejszy sens nadany wszystkiemu przez Boga. Ona porządkuje myślenie, wprowadza pokój serca i wskazuje zadania codzienności. W miejscu, gdzie wiele pokoleń mnichów mozolnie i wiernie próbowało i wciąż próbuje odnaleźć pełnię sensu życia, pragniemy zaprosić wszystkich, którzy tego sensu szukają, do spędzenia kilku chwil razem. Możliwość uczestniczenia w rytmie dnia klasztornego, wyznaczonego pulsacją liturgii i pracy, wydaje się odpowiednią przestrzenią dla zatrzymania się i pochylenia nad pytaniem o sens i cel naszego życia: oto droga medytacji – tak bardzo potrzebnej i poszukiwanej przez dzisiejszego człowieka.

Adresaci:

Osoby chcące wejść w medytację i wyrażające gotowość uczestnictwa w naszym klasztornym rytmie.

 

O medytacji:

Jak deszcz, im częściej pada, tym bardziej zwilża ziemię, tak również święte imię Jezusa, jeśli się je często wymawia i wzywa, napełnia ziemię naszego serca radością i weselem.

(Hezychiusz z Synaju, VIII-IX w.)

Medytacja chrześcijańska – modlitwa ducha

Słowo medytacja pochodzi z łacińskiego meditatio i oznaczało pierwotnie powolne powtarzanie kolejnych fragmentów Pisma Świętego. W tym sensie używane już było przez Jana Kasjana (IVV w.), jednego z mistrzów św. Benedykta z Nursji (VVI w.). Słowa medytacja używamy tutaj w znaczeniu modlitwy, która pozwala się zaangażować całemu naszemu wnętrzu w przebywanie w obecności dobrego Boga. W prawosławiu nazywa się podobną praktykę modlitwą Jezusową.

Medytacja jest modlitwą, a zatem wymaga prowadzenia życia sakramentalnego (spowiedź, Msza Święta).

I. Elementy medytacji – modlitwy ducha

bezruch (uspokój swoje ciało, spróbuj po prostu trwać przed Bogiem)

milczenie (milczenie to nie tylko brak słów wypowiadanych głośno, ale także uciszenie w sobie gniewu, żalu, frustracji, chęci zemsty, uciszenie swego wnętrza wobec Boga, który jest obecny)

prostota (tradycja monastyczna zaleca powolne powtarzanie jednej formuły modlitewnej: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem! Słowa te, wypowiadane codziennie z wiarą i pobożnością, budują naszą relację z Jezusem, naszym Zbawicielem)

II. Przeszkody w medytacji – modlitwie ducha

– gniew i chowanie urazy (Modlitwa wyrasta z łagodności i wolności od gniewu. Ewagriusz z Pontu, IV w.)

– szukanie zemsty (Cokolwiek uczyniłeś, aby wziąć odwet na bracie, stanie ci się przeszkodą podczas modlitwy. Ewagriusz z Pontu, IV w.)

– trwanie w grzechu (Co cechuje chrześcijanina? Miłować bliźniego i odrzucać grzech. Bazyli Wielki IV w.)

Podejmując się wejścia na drogę tej modlitwy trzeba wyznaczyć sobie codziennie krótki czas na nią (15, 20 minut) i konsekwentnie być mu wiernym. Postawiwszy siebie w Bożej obecności należy spokojnie rozpocząć powtarzanie formuły: z uwagą i miłością wobec Boga.

W przypadku rozproszeń należy spokojnie znowu postawić się w obecności Boga żywego i na nowo podjąć przerwaną modlitwę.

Centrum modlitewnego wezwania jest imię Jezus.

Pojednaj się sam ze sobą, a pojednają się z tobą niebo i ziemia(św. Izaak z Niniwy, VII w.)

 

Koszt udziału:

150,00 zł + opłata za pobyt

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com