Zarys tematu:

Modlitwa Jezusowa jest starożytną praktyką modlitewną, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech pamięć o Jezusie złączy się z twym oddechem, a wówczas poznasz pożytek wyciszenia” — powiada św. Jan Klimak. Do praktyki tej modlitwy chcemy zaprosić zarówno tych, którzy ją znają, jak i tych, którzy jej nie doświadczyli.

Formy praktyki modlitwy Jezusowej:

Medytacja siedząca

Każdą rundę praktyki modlitwy Jezusowej rozpoczyna i kończy dźwięk dawany przez prowadzącego sesję. Po zakończeniu medytacji siedzącej czynimy pokłon z rękami złożonymi.

Medytacja w ruchu

Do medytacji w ruchu przechodzimy po medytacji siedzącej. Należy to uczynić w sposób płynny, powolny i spokojny. W przypadku zdrętwienia nóg czy zawrotów głowy należy odczekać do momentu odzyskania pełni sił. Po usłyszeniu dźwięku rozpoczynamy ruch wokół mat. W czasie chodzenia można opuścić salę, ale należy wrócić przed rozpoczęciem medytacji siedzącej.  Medytację w ruchu kończy dźwięk dawany przez prowadzącego.

Metanie

Praktyka pokłonów poprzedza każdego dnia pierwszą rundę medytacji. Ten starożytny gest modlitewny jest jednym ze sposobów okazania czci dla naszego Boga. Prowadzący medytację podaje jego zasady i wprowadza do wykonywania tej praktyki.

Warto jest ze sobą wziąć luźny i swobodny strój, aby nie utrudniał on w praktykowaniu różnych form modlitwy Jezusowej.

Sala do medytacji

Jest to miejsce praktyki modlitwy Jezusowej. Przed wejściem do sali medytacyjnej zdejmujemy buty. Wchodząc do sali oddajemy pokłon krzyżowi na stojąco ze złożonymi rękoma. Następnie podchodzimy do maty i stajemy blisko jej krawędzi. Nie przechodzimy przez środek sali. Zawsze poruszamy się po zewnętrznej stronie mat, tak jak podczas medytacji w ruchu. Wychodząc z sali również oddajemy pokłon krzyżowi. Sala jest miejscem wspólnej modlitwy, dlatego tutaj nie rozmawiamy, zachowując skupienie. Każdą czynność staramy się wykonać spokojnie, bez pośpiechu, z należytą koncentracją, bez niepotrzebnych rozproszeń. Przed pierwszą medytacją wybieramy matę i poduszkę lub klęcznik, gdzie będziemy siedzieć już do końca rekolekcji. Po wybraniu miejsca stoimy przed swoją matą i czekamy na znak, aby się pokłonić wszystkim. Następnie siadamy na macie, twarzami do siebie.

Monastyczna Liturgia Godzin

Uczestnicy sesji medytacyjnej są zaproszeni do udziału we wszystkich modlitwach z mnichami w kościele. W Vedemecum tynieckim, które otrzymuje każdy uczestnik rekolekcji,  podane są strony w brewiarzu na poszczególne godziny Liturgii Godzin oraz teksty łacińskie na nieszpory i kompletę.

Milczenie

Ważnym elementem całego okresu rekolekcji jest praktyka ciszy. Milczenie jest jednym z podstawowych warunków wzrostu duchowego. Pozwala skierować umysł i myśli ku wnętrzu, zachować skupienie i koncentrację. Praktyka milczenia sprzyja poznawaniu samego siebie, bycia ze sobą. Prowadzi do oczyszczenia i rozwoju duchowego.

Ceremonia koła

Kończy rekolekcje. Jest to wspólne dzielenie się swoimi odczuciami i refleksjami. To również okazja dla każdego do podziękowania wszystkim za wspólną praktykę modlitwy Jezusowej. Poznanie doświadczenia innych bardzo pomaga w pogłębieniu własnej praktyki.

Program rekolekcji:

Piątek:

16.00     Wprowadzenie dla tych, co są po raz pierwszy na rekolekcjach

17.00     Nieszpory

17.30     Rozpoczęcie

18.15     Kolacja

19.30     Wigilie

20.20     Medytacja (20 min.)

Sobota:

6.00       Jutrznia

6.30       Msza Św. konwentualna

7.30       Śniadanie

8.30       Metanie (praktyka pokłonów)

Medytacja (20 min.)

Konferencja

Medytacja w ruchu

Medytacja (20 min.)

Czas wolny

12.15     Medytacja (25 min.)

12.50     Modlitwa południowa

13.00     Obiad, odpoczynek

15.00     Medytacja (25 min.)

Konferencja

Medytacja w ruchu

Medytacja (25 min.)

17.00     Nieszpory

18.00     Kolacja

19.30     Wigilie

20.30     Medytacja (20)

Niedziela:

6.20       Metanie (praktyka pokłonów)

Medytacja (20 min.)

Medytacja w ruchu

Medytacja (20 min.)

7.30       Jutrznia

8.00       Śniadanie

9.00       Medytacja (2 x 25)

10.10     Modlitwa przedpołudniowa

10.30     Msza Św. konwentualna

12.00     Ceremonia koła

13.00     Obiad

Adresaci:

Wszyscy, którzy są zainteresowani modlitwą Imieniem Jezus.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————

br. Brunon Koniecko OSB − urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W kwietniu 2012 r. złożył profesję monastyczną w Opactwie w Tyńcu. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego.

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy:

 Tygodniowe:

 • 16 – 20.08.2017

Weekendowe:

 • 7 – 9.07.2017
 • 1 – 3.09.2017
 • 20 – 22.10.2017
 • 17 – 19.11.2017
 • 1 – 3.12.2017
 • 5 – 7.01.2018
 • 16 – 18.02.2018
 • 9 – 11.03.2018
 • 13 – 15.04.2018
 • 4 – 6.05.2018
 • 1 – 3.06.2018 

Rozpoczęcie: piątek, godz. 16.00 dla tych, którzy są pierwszy raz; godz. 17.30 – dla pozostałych Zakończenie: niedziela, godz. 13.00 (obiad)

Koszt udziału:

opłata za pobyt + dobrowolna ofiara za rekolekcje

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00