Zarys tematu:

Pokaz I: 9.00–12.30 – koszt 15 zł

* czytanie schematu stylu podstawowego lub jego wariantu (wysokie naczynie)

* pokaz technik stosowanych w wysokim naczyniu

* budowanie krok po kroku kompozycji w naczyniu wysokim (10.00–11.00)

* dokumentacja fotograficzna ustawionej kompozycji

* demontaż

* ponowne zbudowanie kompozycji od zera przez uczestników (11.20–12.40)

 

Pokaz II: 15.00–18.00 – koszt 15 zł

* czytanie schematu stylu podstawowego lub jego wariantu (niskie naczynie)

* pokaz technik stosowanych w niskim naczyniu

* budowanie krok po kroku kompozycji w naczyniu niskim (15.45–16.30)

* dokumentacja fotograficzna ustawionej kompozycji

* demontaż

* ponowne zbudowanie kompozycji od zera przez uczestników (17.00–18.00)

 

Przyjeżdżający z daleka i zostający na niedzielę mogą uczestniczyć w programie niedzielnym (koszt 10 zł):

7.30 Jutrznia

8.00 śniadanie

9.00 Spotkanie przed Mszą św. konwentualną: przygotowanie do liturgii (omówienie dekoracji kościoła albo czytania mszalne à wydobycie orędzia à projekt kompozycji) inne propozycje

10.10 Modlitwa przedpołudniowa

10.30 Msza św. konwentualna

 

12.00 Podsumowanie zajęć: uwagi, pytania, propozycje, ankieta

13.00 obiad

Adresaci:

Zainteresowani z różnych powodów lepszym poznaniem założeń tynieckiej ikebany (osoby układające kwiaty w kościołach, kaplicach; tylko prywatnie dla własnych potrzeb; nieukładający kwiatów w ogóle, ale chętni do zobaczenia, jak się to robi)

Terminy:

  • 12–13.10.2019
  • 23–24.11.2019
  • 23–24.05.2020 ANULACJA

Prowadzący:

———————————————————————————————————————————————

O.Hieronim_Kreis [800x600]O. Hieronim St. Kreis OSB – urodził się w Krośnie. Profes tyniecki od roku 1983. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Od roku 1990 pracuje nad zastosowaniem ikebany w liturgii. W latach 1990–2005 realizował dekoracje kwiatowe w kościele. Opublikował następujące pozycje: podręcznik ikebany liturgicznej. Kwiaty w kościele. Tajemnice układania (tomy 1– 3b), Święta Rodzina z Nazaretu. Medytacje biblijne, Nowe życie. Rekolekcje weekendowe z ikebaną, cz.1 oraz tomiki wierszy: Strumień żółtego piasku, Jak leci, Co się stało, Przed Ikoną, Kołonotatnik.

———————————————————————————————————————————————

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00