KRS: 0000524248

Pomóż nam przekazując swój 1% podatku. 

Celem Fundacji jest ratowanie dziedzictwa kulturowego opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz propagowanie duchowości benedyktyńskiej, a także promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Nazwa fundacji nawiązuje do słów Jana Pawła II, który w liście z okazji 950-lecia opactwa tynieckiego przypomniał o roli św. Benedykta, który „stanął, by chronić dobro”. Taką też rolę odgrywały klasztory benedyktyńskie przez kolejne wieki. Chcemy, żeby słowa nadal były aktualne.

W ramach Fundacji Chronić Dobro prowadzona jest działalność:

– muzealna: opieka nad ekspozycją stałą Muzeum Opactwa i organizowanie wystaw czasowych

– edukacyjna: prowadzenie szerokiego spektrum warsztatów dla dzieci i dorosłych. Zajęcia dla dzieci mają przede wszystkim charakter lekcji muzealnych przybliżających historię najstarszego klasztoru w Polsce i znaczenie benedyktynów w kulturze europejskiej. Dla dorosłych prowadzone są rekolekcje i warsztaty mające przede wszystkim charakter duchowy i rozwojowy,  a także związane są z nabywaniem nowych umiejętności.

– kulturalna: kościół opactwa w Tyńcu, jak i sale Wielkiej Ruiny stanowią świetne zaplecze dla organizacji koncertów, spotkań, spektakli.

 – wsparcie prac konserwatorskich 

– projektowa: w celu przybliżenia dziedzictwa benedyktyńskiego przygotowywane są projekty skierowanie dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin oraz projektu popularyzujące turystyczne klasztor.

 

Jeśli bliska Ci jest ochrona dziedzictwa kulturowego bądź wartości benedyktyńskie przekaż 1% podatku naszej fundacji, a środki z 1% zostaną przeznaczone w roku 2020 na:

– wsparcie prac konserwatorskich przy najstarszym, istniejącym klasztorze – w tym roku będzie to zakończenie prac przy wyposażeniu kościoła

– rozwój regularnego wolontariatu na rzecz dziedzictwa w opactwie tynieckim

– pulę bezpłatnych warsztatów dla grup dzieci i młodzieży, przede wszystkich do osób z utrudnionym dostępem do kultury – osoby niepełnosprawne, dzieci ze świetlic środowiskowych i domów dziecka.

Twój 1% robi różnicę, dziękujemy za każde wsparcie.  

 

W 2019 roku Fundacja Chronić Dobro otrzymała z 1% – 20 089,20 zł, z tego:

– 63% przeznaczone zostało na wsparcie prac konserwatorskich prowadzonych w kościele i przy kościele opactwa (istotne dla bezpieczeństwa kościoła prace archeologiczne przy zawilgoconych murach)

– 17% na organizację projektu wolontariackiego, angażującego młodych ludzi w prace konserwatorskie w kościele i mającego na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe i jego ochronę

– 10 % na wkład własny w projekcie „Ars Longa – cykl warsztatów poświęconych konserwacji dzieł sztuki i ochronie dziedzictwa kulturowego, współfinansowanego przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra”

– 10% na organizację bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez fundację.

Te niezwykłe wydarzenia i niezbędne prace konserwatorskie były możliwe między innymi dzięki Państwa wsparciu. Bardzo serdecznie za to dziękujemy i polecamy się dalszej ciepłej pamięci.