Zarys tematu:

  1. Jak w zliberalizowanym świecie szukać i odnajdywać drogę do prawdziwej miłości?

Cywilizacja konsumpcyjna nie straszy człowieka (przynajmniej jawnie) represjami, nie wtłacza umysłów w jeden obowiązujący system ideologiczny, wydaje się jednak, że na wyjątkową skalę opanowała technikę iluzji. Iluzje łatwo pociągają człowieka jakimś pozorem prawdy i życia, w tym również pozorem miłości, w efekcie pozostawiają jednak po sobie głębokie rozczarowanie, wewnętrzne cierpienie i poczucie krzywdy.

W naukach Ojców Pustyni i innych mnichów – mistrzów życia duchowego – znajdujemy wiele cennych wskazówek, jak uniknąć iluzji, jak odróżnić prawdę od fałszu – nie wtedy, gdy to, co fałszywe, stara się w człowieku wzbudzić lęk, ale gdy wyjątkowo sugestywnie wydaje się prawdą. Dzień skupienia poświęcony będzie przybliżeniu niektórych nauk Ojców w tym zakresie.     

  1. Benedyktyńska szkoła kształtowania relacji międzyludzkich.

Życie benedyktyńskie wymaga w szczególny sposób wrażliwości na bliźniego i umiejętności budowania relacji braterskich. Wiele wskazówek św. Benedykta zawartych w jego Regule stanowi na tym polu prawdziwą szkołę życia nie tylko dla mnichów, ale dla każdego człowieka. Dzień skupienia poświęcony jest  studium Reguły św. Benedykta pod  kątem takich zagadnień jak dialog, współpraca, kultura relacji międzyludzkich, umiejętność słuchania „Chrystusa w bracie” oraz innych kwestii związanych z tym niezwykle ważnym dziś tematem.

Adresaci:

Wszystkie osoby, które pragną autentycznego kontaktu z Bogiem.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie przeor opactwa tynieckiego.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 18–20.11.2019
  • 27–29.04.2020

Rozpoczęcie:  godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

Koszt udziału:

Pobyt za ofiarą (obejmuje rekolekcje i noclegi, wyżywienie we własnym zakresie, można wykupić na miejscu)

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00