Zarys tematu:

Ruch Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata od niemal 30 lat niesie Ewangelię mieszkańcom Kordyliery Andyjskiej w Peru a ostatnio także rozpoczął swoją działalność w Meksyku i na Kubie. W jego skład wchodzi kilka niezależnych wspólnot (misjonarze, misjonarki, rodziny misyjne, kontemplatycy), które w duchu jednego charyzmatu podejmują posługę wobec najuboższych. Ich związek z Tyńcem wynika z tego, że nasze Opactwo od 4 lat umożliwia osobom zainteresowanym wspomnianym wyżej dziełem kontakt z Misjonarzami, którzy nie są stale obecni w Polsce.

Proponowane przez Ruch Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata rekolekcje są okazją, by zastanowić się nad swoim powołaniem jako chrześcijanina. Mogą też stać się pomocą w odczytaniu woli Bożej wobec własnego życia. Będzie to  również okazja do bliższego przyjrzenia się posłudze misyjnej oraz poznania jej blasków i cieni.

Adresaci:

Mężczyźni w wieku od 18 do 30 roku życia

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

Grudzie? 2012 - Spotkanie z o. Walterem Corsini MSPO. Walter Corsini MSP

– Włoch, który od ponad 15 lat należy do Ruchu Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata. Po latach pracy w Kordylierze obecnie służy jako koordynator grup i przedsięwzięć podejmowanych przez Misjonarzy na terenie Europy. Dwa razy do roku odwiedza Polskę, aby uczestniczyć w spotkaniach z osobami zainteresowanymi wsparciem mieszkańców Kordyliery Andyjskiej;——————————————————————————————————————————————

Andrzej Haase [800x600]O. Andrzej Haase OSB

– mnich tyniecki, obecnie proboszcz parafii w Tyńcu, a ponadto „kontakt” z Ruchem Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata dla mieszkańców Polski; z konieczności również tłumacz o. Waltera.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 4-7 lutego 2016

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

Koszt udziału:

210 zł – cena obejmuje pobyt, wyżywienie i udział w rekolekcjach

(jeśli cena miałby być przeszkodą, można kontaktować się z o. Andrzejem pisząc na adres msptm.pl@gmail.com)

Uwaga: ilość miejsc jest ograniczona.

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00