Zarys tematu:

Wiele tekstów i wypowiedzi Jana Pawła II domaga się wciąż pogłębionego odczytania. Na warsztat weźmiemy tym razem katechezy środowe z cyklu „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” – w kontekście sakramentu małżeństwa. Współczesnemu człowiekowi czytającemu np. List do Efezjan, często nasuwa się pytanie, dlaczego mąż jest tu nazwany jakby „Chrystusem-Panem”, a żona „posłusznym-Kościołem”, a nie na przykład odwrotnie. Przecież oboje są z pewnością całkowicie równorzędnymi podmiotami wzajemnej relacji! Refleksje papieża w tym kontekście są po prostu niesamowite, o czym uczestnicy rekolekcji będą mieli okazję się przekonać.

Adresaci

Dla każdej osoby zainteresowanej tematem.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy:

  • 17-20.12.2015
  • 2-5.06.2016

Rozpoczęcie:  godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

Koszt udziału:

od 325 zł w zależności od rodzaju pokoju

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00