Zarys tematu:

Ożenić się czy wstąpić do zakonu? Jaka jest moja droga życia? Do czego Bóg mnie powołuje? To tylko niektóre z pytań, które zadaje sobie młody człowiek. Gdzie szukać odpowiedzi? Co może pomóc podjąć jedną z najważniejszych decyzji w moim życiu? Rekolekcje o rozeznawaniu powołania są okazją do spokojnego spojrzenia na swoje życie w zaciszu klasztornych murów. To czas modlitewnego poszukiwania, nasłuchiwania głosu Boga. Rekolekcje nie są jednak przygotowaniem do życia benedyktyńskiego.

Trzeba wziąć ze sobą Pismo Święte oraz coś do pisania.

Adresaci:

Mężczyźni w wieku od 15 do 25 lat (uczniowie szkół średnich, zawodowych, studenci, osoby pracujące).

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————

o. Brunon Koniecko OSB −benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. Ukończył Szkołę Wychowawców u Salwatorianów w Krakowie. W opactwie tynieckim jest podprzeorem, sekretarzem kapituły, wychowawcą.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 31.01–2.02.2020
  • 1–3.05.2020

Rozpoczęcie: godz. 17.00 Zakończenie: godz. 13.00

Koszt udziału:

Pobyt za ofiarą (obejmuje rekolekcje i noclegi, wyżywienie we własnym zakresie, można wykupić na miejscu – posiłki spożywane są razem z mnichami).

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00