Niechaj każdy (…) wygląda świętej Paschy pełen duchowej radości i tęsknoty. (RegBen 49,7)

Adresaci:

Osoby pragnące przygotować się do dobrego przeżywania Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego

 

Zarys tematu

Wiadomo, że święto, to czas wyjątkowy, za którym każdy tęskni, doświadczając szarości życia. Cywilizacja skupiona na konsumpcji prześciga się w ofertach mających stworzyć nastrój celebracji. Jednak proponowane przez nią namiastki nie są w stanie zaspokoić głodu duchowego. Tymczasem, co roku podczas Świętego Triduum Paschalnego nadarza się możliwość prawdziwego zaspokojenia pragnienia świętowania.

Św. Benedykt wzywa, aby dni tych wyglądać z duchową radością i tęsknotą, gdyż zapewne zaznał ich wyjątkowości i mocy. Proponowane rekolekcje mogą dać możliwość doświadczenia czegoś podobnego. Stanie się to dzięki refleksję nad istotą świętowania oraz pochylenie się nad bogactwem treści liturgii Świąt Paschalnych (Mszy Wieczerzy Pańskiej, Liturgii ku czci Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej). Takie przeżywanie Paschy może być źródłem wiary nadającej najgłębszy sens całemu życiu.

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O. Andrzej Haase OSB – pochodzi z Gdyni. W 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie i przez 16 lat pracował w parafiach Trójmiasta. W tym czasie odbył studia specjalistyczne z teologii biblijnej. W 2008 r. wstąpił do opactwa tynieckiego, a w lipcu 2010 r. złożył śluby czasowe. Obecnie pełni funkcję sekretarza Wydawnictwa TYNIEC.

 

——————————————————————————————————————————————

 

Termin

  • 20-24.03.2013

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie godz. 14.00

 

 

Koszt udziału

od 325 zł  w zależności od rodzaju pokoju

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com