Zarys tematu:

Wydarzenia otrzymania Chrztu Świętego nikt z nas przeważnie osobiście nie pamięta z tej prostej przyczyny, że był wówczas niemowlęciem. Wyjątek (choć ostatnio coraz liczniejszy) stanowią osoby przyjmujące ten sakrament w wieku dojrzałym. Wydaje się, że w dzisiejszym świecie, w którym wszystko, co fundamentalne, nie chce być „samo przez się zrozumiałe” warto odnowić sobie spojrzenie na sakrament, który zmienił dzieje świata. Pod osłoną prostego znaku coś zmieniło się w samym człowieku – tak dalece, że „najmniejszy” obdarowany tą rzeczywistością stanął wyżej od „największego” z dawnych, którzy nie mieli w niej udziału. Dar chrztu tak nam spowszedniał, że rzadko kto posiada żywą świadomość tego daru, który niegdyś otrzymał. Gdyby wszystkie współczesne terapie psychologiczne – tak modne i poszukiwane – zobaczyć w tym punkcie, w jakim natura ludzka otwarta jest na duchowość, ujrzelibyśmy, że nie mają one przed sobą żadnego innego celu, jak tylko ten jeden jedyny: odnowić w człowieku świadomość chrzcielną lub ukazać ją w osiągalnej dlań perspektywie.

Bazując na źródłach starożytnego Kościoła, będziemy w czasie rekolekcji starać się „odzyskać pamięć” chwili, w której staliśmy się chrześcijanami.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 24 – 27.11.2016 – odwołane
  • 26 – 29.01.2017
  • 30.03 – 2.04.2017
  • 15 – 18.06.2017 – odwołane

 

Koszt udziału:

od 325 zł w zależności od rodzaju pokoju

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00