Zarys tematu:

„Od wiary z przyzwyczajenia do wiary żywej”.

Czym jest osobiste odkrycie treści nauczania Chrystusa? „Przeżycie” a „doświadczenie” – jak rozumieć to, co dzieje się w nas samych? Siła złudzeń a atrakcyjność prawdy dającej życie; świat naszych pragnień i lęków a dar łaski uzdalniającej do zdecydowanych życiowych wyborów i posiadania siebie; subtelne relacje płci, z których odarła nas konsumpcyjna cywilizacja – jak odnaleźć ponownie ich głębię?

Adresaci

Rekolekcje przeznaczone są dla studentów, więc zasadniczo dla osób młodych, które poprzez wybór studiów już w pewnym istotnym sensie ukierunkowali swoje życie, szukają jednak jego duchowego pogłębienia, lepszej znajomości siebie, i pragną wzrastać w wierze żywej.

Forma rekolekcji nawiązuje do zasad Reguły benedyktyńskiej, dlatego nie można się nastawiać na pewne formy znane i popularne w duszpasterstwach akademickich. Nie ma u nas śpiewów przy gitarze, wspólnej modlitwy spontanicznej itp. Nasi rekolektanci muszą w pewnym stopniu włączyć się w krwiobieg życia, którym żyje cała nasza mnisza wspólnota i przyjąć następujące zasady:

  1. Możliwie pełny udział w Liturgii godzin rozłożonej rytmicznie od świtu do zachodu słońca. Zajęcia przewidują wprowadzenie w liturgię od strony duchowej i formalnej (nauka śpiewu gregoriańskiego).
  2. Zaakceptowanie stosunkowo dużej przestrzeni ciszy sprzyjającej osobistemu skupieniu, medytacji i modlitwie. W naszym domu rekolekcyjnym obowiązuje cisza na korytarzach, a goście mają do dyspozycji pokoiki jedno- lub dwuosobowe. W ramach zajęć będzie czas na wspólne spotkania i indywidualne rozmowy, ale w określonych porach lub miejscach. W Regule formacja indywidualna i wspólnotowa przeplatają się wzajemnie, lecz według pewnego porządku, który początkowo może wydawać się trudny, jednak ostatecznie znakomicie sprzyja duchowym ćwiczeniom i przynosi owoce.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 10 – 14.07.2017

Rozpoczęcie:  godz. 17.00  Zakończenie: godz. 13.30

 

 

Koszt udziału:

300 zł (opłata obejmuje udział oraz pobyt wraz z wyżywieniem)

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00