Zarys tematu:

W związku z tematem roku „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, omawiać będziemy znaczenie Ducha Św. w życiu człowieka, szczególnie w aspekcie bierzmowania, które ma być sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, a nie pożegnania z Kościołem, jak dotąd często się zdarza. Zwrócimy uwagę na rolę parafii jako środowiska pielęgnowania i wzrostu wiary oraz znaczenie różnych wspólnot kościelnych.

Adresaci:

Raczej ludzie dorośli bez względu na stan społeczny, choć, jak uczy dotychczasowe doświadczenie, młodzież, jeśli brała udział w poprzednich spotkaniach, zawsze znajdowała coś dla siebie.

Prowadzący:

————————————————————————————————————————————

leonO. Leon Knabit OSB

– urodził się w Bielsku Podlaskim w 1929 r. Od roku 1953 kapłan diecezji siedleckiej. W 1958 roku wstąpił do opactwa benedyktynów w Tyńcu. W latach 1983–1993 przebywał w klasztorze benedyktynów w Lubiniu k. Kościana. Pełnił liczne obowiązki w klasztorze oraz w duszpasterstwie parafialnym i diecezjalnym. Asystent kościelny Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. Od 1993 r. występuje w programach telewizyjnych i radiowych. Autor około 35 książek i wielu artykułów. Prowadzi liczne rekolekcje, także dla Polaków za granicą.

————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 21 – 23.09.2018
  • 12 – 14.11.2018
  • 4 – 6.01.2019
  • 5 – 7.04.2019

Rozpoczęcie: godz. 17.00; zakończenie: godz. 14.00.

Koszt udziału:

od 260 zł w zależności od rodzaju pokoju

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ OPINIE O TYCH REKOLEKCJACH NA NASZYM BLOGU