Zarys tematu:

Spotkania rekolekcyjne będą poświęcone naszej odpowiedzialności za każdy dzień, który mamy w naszych rękach, jako dar od Boga. W codzienności bowiem hartujemy wolę i budujemy naszą wielkość.

Adresaci:

Wszyscy, którzy są zainteresowani tematem.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o. Jacek Paszko OSB – ur. w 1957 r. Po ukończeniu szkoły średniej w 1978 roku wstąpił do Opactwa w Tyńcu. Śluby wieczyste złożył w 1982 roku, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1985. W 1991 roku obronił doktorat z teologii życia wewnętrznego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (UPJP II). Obecnie pracuje w parafii, pomagając O. Proboszczowi. Głosi rekolekcje i kazania w parafiach w ramach pomocy opactwa dla księży proboszczów. 

——————————————————————————————————————————————

Termin:

25-27.02.2019 – ODWOŁANE

Rozpoczęcie: poniedziałek godz. 16.00, zakończenie: środa godz. 13.00 

Koszt udziału:

od 195 zł w zależności od rodzaju pokoju

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00