Zarys tematu:

Jako mnisi dzielimy się tradycyjnie tym, czym żyjemy: codziennym łączeniem udziału w liturgii z całym życiem, nie wolnym od różnych wymagających prac i obowiązków, w tym również związanych z kierownictwem duchowym i – w pewnym wymiarze – duszpasterstwem. W jaki sposób osiągać w tej przestrzeni harmonię i dynamikę, jak sprawować liturgię i sakramenty, by nieustannie czerpać z nich nowe siły duchowe i prowadzić innych? Jak również odkrywać swą indywidualną „charyzmę” kapłańską, daną niepowtarzalnie każdemu? Wokół tych tematów i pytań współczesnych koncentrować się będą rekolekcyjne rozważania.

Adresaci:

Kapłani diecezjalni i zakonni

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 5–8.11.2018

Rozpoczęcie:  godz. 17.00  Zakończenie: godz. 13.30

Koszt udziału:

od 325 zł w zależności od rodzaju pokoju

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00