Zarys tematu:

Pismo Święte jest podstawą duchowości chrześcijańskiej. To właśnie Słowo Boże pozwala nam lepiej poznać Boga, a także samych siebie. Praktyka lectio divina jako modlitewne rozważanie Pisma świętego ułatwia nam spotkanie z Chrystusem – żywym Słowem Boga. Rekolekcje są okazją nie tylko do poznania samej praktykilectio divina, ale także do odczytania Słowa Bożego, skierowanego osobiście do każdego z nas. Podczas rekolekcyjnych spotkań będą nam przyświecać słowa św. Ambrożego: „Gdy człowiek bierze do ręki z wiarą Pismo Święte i je czyta, znów przechadza się z Bogiem w raju”.

Adresaci:

Wszyscy pragnący pogłębić swoją wiarę przez lekturę Pisma Świętego

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————

br. Maciej Pawlik OSB – urodził się w 1989 r. w Nowym Sączu. Do opactwa wstąpił w 2010 r., a dwa lata później złożył profesję monastyczną. Studiuje teologię (specjalność: nauki biblijne) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W klasztorze pracuje m.in. jako sekretarz opata, tłumacz, przewodnik wycieczek. Zainteresowania: Biblia, judaizm, tradycja prawosławia i innych Kościołów wschodnich, dialog międzyreligijny oraz ekumenizm.

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy:

17-19.09.2018

Rozpoczęcie: poniedziałek godz. 17.00, zakończenie: środa godz. 13.30 

Koszt udziału:

od 195 zł w zależności od rodzaju pokoju

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 – 17:00