Zarys tematu:

W poprzednim sezonie rekolekcyjną refleksją objęte były wybrane wątki poematu Niewola, odczytywane pod kątem frapującej antropologii Norwida, znajdującej później w różnych aspektach kontynuację u wybitnych myślicieli dwudziestowiecznych, m.in. u Karola Wojtyły; obecnie pójdziemy bardziej w stronę norwidowskiej historiozofii, za podstawę biorąc dramat Krakus, nieco mniej znany od często komentowanej pod historiozoficznym kątem Rzeczy o wolności słowa. Temat jest na tyle szeroki, że rekolekcje na jego kanwie odbędą się dwukrotnie, za każdym razem stanowiąc osobną całość.

Tak jak i poprzednio, sugestią dla uczestników jest wcześniejsze, choćby pobieżne zapoznanie się z tym utworem.

Rekolekcje adresowane są jednak nie tylko do miłośników twórczości Norwida, ale do wszystkich zainteresowanych myślą historiozoficzną i lubiących łączyć medytacyjne studium z modlitwą.

Adresaci:

Rekolekcje adresowane są do wszystkich zainteresowanych polską kulturą literacką, w szczególności twórczością Norwida. Uczestnikami mogą być jednak również osoby zainteresowane w szerszym sensie myślą społeczną i współczesną antropologią filozoficzną.

Zachęcamy, by przywieźć ze sobą tekst utworu. Jeśli dla kogoś nie będzie to możliwe, tekst będzie dostępny na miejscu.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 26–28.10.2018
  • 8–10.03.2019

Rozpoczęcie:  godz. 17.00  Zakończenie: godz. 13.30

Koszt udziału:

od 260 zł w zależności od rodzaju pokoju

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ OPINIE O TYCH REKOLEKCJACH NA NASZYM BLOGU