Zarys tematu:

Poświęcimy je Osobie Ducha Świętego. Podstawą będzie przede wszystkim Pismo Święte, ale i niektóre myśli Ojców Kościoła. W chrześcijaństwie chodzi o autentyczny dar nowego życia – życia w Duchu Świętym – i wzrost w tym darze ku pełni człowiekowi właściwej. Tylko w Nim mogą się też budować głębokie międzyludzkie relacje, między innymi również w małżeństwie. Jak więc ten dar rozumieć, jak Go odkrywać, przyjmować i wzrastać w Nim – w dzisiejszej „bezwodnej pustyni”?

Adresaci:

Wszystkie osoby, które pragną autentycznego kontaktu z Bogiem.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  •  11 -13.02.2019

Rozpoczęcie:  godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

Koszt udziału:

Pobyt za ofiarą (obejmuje rekolekcje i noclegi, wyżywienie we własnym zakresie, można wykupić na miejscu)

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00