Rekolekcje benedyktyńskie

Duchowość benedyktyńska dla świeckich – O. Włodzimierz Zatorski OSB

Lectio Divina – O. Włodzimierz Zatorski OSB

Ojciec Leon zaprasza do Tyńca – O. Leon Knabit OSB

Warsztaty chorałowe – br. Karol Cetwiński OSB

 

Rekolekcje modlitewne

Praktyka medytacji I – O. Włodzimierz Zatorski OSB

Praktyka medytacji II – o. Szymon Hiżycki OSB

Oddychać imieniem. Modlitwa Jezusowa – br. Brunon Koniecko OSB

Pustynia w mieście. Rekolekcje w milczeniu – o. Szymon Hiżycki OSB

Medytacje z poezją – prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, o. Szymon Hiżycki OSB

 

Rekolekcje tematyczne

Rekolekcje kapłańskie: filary życia duchowego – O. Włodzimierz Zatorski OSB

Dla małżeństw – „Jesteśmy dla siebie darem i tajemnicą” – Elżbieta i Jacek Stankiewiczowie

Dla studentów – O. Konrad Małys OSB

Z Norwidem – O. Konrad Małys OSB

Za ofiarą – o. Szymon Hiżycki OSB

Adwentowe – o. Szymon Hiżycki OSB

Antysylwester – Br. Wojciech Wójtowicz OSB

Ostatki z mnichami – Br. Wojciech Wójtowicz OSB

Wielkopostne – o. Szymon Hiżycki OSB

Tyniecki dzień skupienia 1 – O. Leon Knabit OSB

Tyniecki dzień skupienia 2 – O. Włodzimierz Zatorski OSB

Tyniecki dzień skupienia 3 – o. Szymon Hiżycki OSB

 

Warsztaty rozwojowe

Podróż do siebie – warsztaty rozwoju osobistego – Urszula Lesicka-Sikora

Dojrzewanie psychiczne a dojrzewanie w wierze – dr Małgorzata Konarska, o. Szymon Hiżycki OSB

Warsztaty relaksacyjno-medytacyjne – Andrzej Strużyk, br. Brunon Koniecko OSB

Tynieckie sesje relaksacyjne – II etap – Andrzej Strużyk

Czas na kobiecość – relacje z sobą, Bogiem i ludźmi – Beata Kołodziej, O. Konrad Małys OSB

 

Wokół św. Hildegardy

Rekolekcje z postem wg św. Hildegardy – Alfreda Walkowska, O. Włodzimierz Zatorski OSB

Powrót do harmonii – program zdrowia wg św. Hildegardy – Alfreda Walkowska

 

Warsztaty praktyczne

Skryptorium – warsztaty iluminacji – Barbara Bodziony

Skryptorium – warsztaty kaligrafii – Barbara Bodziony

Od ikony na desce do ikony w sercu – S. Natalia Paś, Benedyktynka Misjonark

Tajemnice ziół – prof. zw. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska

Rekolekcje z tyniecką ikebaną – O. Hieronim St. Kreis OSB

 

Warsztaty zarządzania

Duchowość lidera – O. Włodzimierz Zatorski OSB

Benedyktyński program zarządzania. Warsztaty przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta. – dr Ryszard Kołodziej

Seminarium: Zarządzanie a życie duchowe – O. Włodzimierz Zatorski OSB, dr Ryszard Kołodziej