Zarys tematu:

Warsztaty Sanus Per Spiritum cz. 1-3 (Zdrowy Przez Ducha cz. 1-3) skierowane są do wszystkich tych, którzy pragną doświadczyć własnego wzrostu. W oparciu o nauki św. Hildegardy z Bingen, medytację chrześcijańską i najlepsze odkrycia współczesnej psychologii będziemy harmonizować nasze sfery (fizyczną, psychiczną, emocjonalną i duchową) oraz tkwiące w nas żywioły (ziemi, powietrza, wody i ognia). Na poszczególnych częściach warsztatu będziemy stawać w prawdzie o samych sobie i poszukiwać wewnętrznej harmonii. W efekcie końcowym pracy uwolnimy się od dolegliwości psychosomatycznych (bóle głowy, serca, brzucha, kręgosłupa, kolan, etc.); poprawimy relacje z bliskimi osobami (partnerem, małżonkiem, rodzicem, dzieckiem); zwiększymy swój potencjał do tworzenia zdrowych relacji z innymi osobami; pogłębimy świadomość siebie oraz zwiększymy samoocenę, jak i zaufanie do siebie i innych; osiągniemy satysfakcję w życiu zawodowym; odnajdziemy swoje miejsce w świecie a tym samym doświadczymy poczucia spełnienia w życiu.

Adresaci:

Adresaci SPS2: Część 2 z 3-częściowego warsztatu skierowana jest tylko i wyłącznie do osób, które uczestniczyły w SPS1. Na warsztacie będziemy kontynuować rozwój procesów rozpoczętych na cz.1. Zaopiekujemy się miednicą – centrum naszego ciała, obszarem, którego wprost dotyka za szybko wprowadzony trening czystości, bicie, zawstydzanie bądź lęk kastracyjny (obszar kulturowo naznaczony winą i karą). Wyjdziemy z naszych głów a wejdziemy do serc, którym przywrócimy głos. Przyjrzymy się takim emocjom jak lęk, smutek, złość, gniew, rozpacz, zwracając szczególną uwagę na to, jak odzwierciedlają się one w naszym ciele i jakie ma to przełożenie na życie. Będziemy dążyć do równowagi fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i duchowej przy pomocy medytacji chrześcijańskiej i oddziaływań psychologicznych. Perełką tej części warsztatów jest świadome budzenie miłości w medytacji modlitwy Ojcze Nasz… Myśl przewodnia SPS2 – OD SERCA Z KAMIENIA DO SERCA Z CIAŁA.

SPS2 odbywają się w grupie 9 – 18 osobowej i obejmują około 45 godzin pracy nad sobą metodą psychologicznego treningu grupowego. Ważnymi elementami pracy warsztatowej są medytacje chrześcijańskie, praca z ruchem i ciałem (w tym z oddechem), jak również metody ericksonowskie (metafory, wizualizacje) oraz spojrzenie systemowe. A wszystko to w oprawie muzycznej m.in. chorału gregoriańskiego, muzyki sakralnej i klasycznej.

UWAGA!!! Warsztat nie jest terapią ani jej nie zastępuje!!! Rozmowy i praca indywidualna prowadzone są, jeżeli w trakcie trwania warsztatu wyniknie jakaś trudność.

Przeciwwskazaniem do uczestniczenia w warsztacie jest: ciąża, połóg, poważne urazy fizyczne, stany psychotyczne czy też terapia psychotropowa. W razie wątpliwości wszelkie pytania mogą Państwo kierować na adres kontakt@ptiro-sanus.pl

 

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest gotowość do zaangażowania i otwartości, nie mniej jednak zapisy na warsztat są możliwe dopiero po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu SPS* (uczestniczenie w warsztacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu).

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą małego lusterka,  luźnego
i wygodnego  stroju, karimaty, dużego ręcznika, a także przedmiotu (zabawka, narzędzie, figurka, obrazek, zdjęcie, etc.), który dla uczestnika symbolizuje OBFITOŚĆ (jest to warunek konieczny warsztatu!!!). Symbole te będą przestrzenią, z której ostatniego dnia zrobimy bardzo dobry użytek.

 

Prowadzący zastrzegają sobie prawo do odwołania/zmiany terminu warsztatu
z przyczyn losowych bądź nie uzbierania się grupy (minimum 9 osób).

                                                                                                                               

*Regulamin Warsztatów Rozwoju Osobistego Sanus per Spiritum

  1. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach psychologicznych skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą oraz osobami prowadzącymi warsztat (wszelkie informacje proszę kierować na adres: kontakt@ptiro-sanus.pl )
  2. W czasie każdych zajęć, także psychologicznych, uczestnik ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniach, jeżeli obawia się, że ćwiczenie nie jest dla niego.
  3. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych, a wynikających z aktualnych potrzeb grupy.
  4. Przeciwwskazaniem do uczestniczenia w warsztacie jest ciąża, połóg, urazy fizyczne, stan psychotyczny, stan neurotyczny oraz terapia psychotropowa, stąd prowadzący warsztat nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższego warunku.
  5. Ze względu na przypadki zatajania przez uczestników swojego stanu zdrowia psychofizycznego przed prowadzącymi warsztat oraz korzystania równolegle – w godzinach nie kolidujących z warsztatami – z innych form oddziaływań psychologicznych, na które prowadzący nie wyrażają zgody, osoby uczestniczące w Warsztacie Rozwoju Osobistego Sanus per Spiritum biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno przed warsztatem, w czasie warsztatu jak i pomiędzy nim.
  6. Od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia warsztatu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, jak również utrzymywania kontaktów seksualnych pomiędzy uczestnikami.
  1. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do odwołania/zmiany terminu warsztatu
    z przyczyn losowych bądź nie uzbierania się grupy (minimum 9 osób).

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————
jan_pawelO. Jan Paweł Konobrodzki OSB

pochodzi z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987. Pracował w parafii tynieckiej jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Przez wiele lat opiekował się starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT.

——————————————————————————————————————————————

J.P.2016rJoanna Paradowska

terapeuta, szkoleniowiec, trener rozwoju potencjału osobistego, pomysłodawczyni i założycielka Pracowni Terapii i Rozwoju Osobistego SANUS. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Pracą badawczą związana z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Uniwersytetem Warszawskim, Katolickim Uniwersytetem w Eichstätt-Ingolstadt oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Od 2001r. prowadzi zajęć profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, a od 2003r. zajmuje się także działalnością doradczą. Przez wiele lat prowadziła szkolenia dla CMPPP w Warszawie. Jako szkoleniowiec i superwizor – związana z Ośrodkiem Szkolenia Kadr Służby Więziennej w Kulach, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prowadzi również terapię indywidualną, rodzin i grupową oraz warsztaty rozwojowe, na których dzieli się z miłością tym, co potrafi robić najlepiej.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 12-15.01.2017 (SPS2 grupa 3 )

Rozpoczęcie:   godz.  14:00

Zakończenie:  godz. 14:00

Koszt udziału :

600 zł + opłata za pobyt

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Istnieje możliwość tańszych noclegów w cenie 40 zł od osoby za noc ze śniadaniem w pokojach wieloosobowych (łazienki na korytarzu)

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00