Zarys tematu:

Dzieje Apostolskie mówią nam o uczniach Chrystusa, że w dzień Pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu (Dz 2,1) — razem doświadczyli Zesłania Ducha Świętego, dzieląc te same dary. Chcemy, by świętowanie uroczystości Pięćdziesiątnicy odbyło się w opactwie tynieckim w poszerzonej wspólnocie: zapraszamy na rekolekcje o Duchu Świętym. Przygotują nas one nie tylko do celebracji mszy Zesłania, ale do ponownego odkrycia, że każdy ochrzczony i bierzmowany chrześcijanin żyje w Duchu.

Przez tych kilka dni uczestnicy będą mieli szansę głębiej wejść w tajemnicę obecności Ducha Pocieszyciela w naszym życiu: przez słuchanie konferencji, udział w Liturgii godzin, odbywane spowiedzi i rozmowy. Rytm rekolekcji wyznacza szerzej nieznana, a bardzo bogata Liturgia Słowa Mszy Wigilii Zesłania Ducha Świętego: sześć czytań mszalnych (cztery z ST, dwa z NT) oraz odpowiadające im kolekty — modlitwy, które celebrans wygłosi po każdym z czytań.

Staranne przygotowanie liturgii poprowadzi nas do jej przeżycia w Noc Pięćdziesiątnicy: nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w milczeniu poprzedzi uroczystą Eucharystię Wigilii Zesłania Ducha Świętego.

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą na nowo odkryć dar Ducha Świętego, otrzymany przez sakramenty chrztu i bierzmowania, i którzy pragną ożywić relację z Bogiem przez świadomy udział w liturgii Kościoła, osobistą modlitwę i lectio divina.

Prowadzący:

————————————————————————————————————————————

Br. Grzegorz Hawryłeczko OSB – ur. 1990 r., mnich tyniecki od 2012 r., student dominikańskiego Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie, interesuje się sakramentologią oraz teologią ascetyczną i mistyczną. W klasztorze pomocnik ekonoma, bibliotekarz i pierwszy kantor opactwa.

————————————————————————————————————————————

 

Br. Wojciech Wójtowicz OSB – benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

——————————————————————————————————————————

 

br. Jakub Biel OSB – benedyktyn, opiekun Duszpasterstwa Młodzieży KARP, Liturgicznej Służby Ołtarza i scholi parafialnej przy opactwie w Tyńcu. Studiował polonistykę na UP w Krakowie, obecnie studiuje w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

br. Antoni Leńczowski OSB – organista, bibliotekarz Opactwa w Tyncu, student  Kolegium Filiozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów. Interesuje sie muzyką dawną.

Termin:

  • 28–31.05.2020

Rozpoczęcie godz. 18.45, zakończenie godz. 13.30

Koszt udziału:

od 325 zł w zależności od rodzaju pokoju

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00