Świadome chrześcijaństwo, cóż to takiego? Chrześcijaństwo bardzo często kojarzy nam się z zakazami, nakazami, powinnością, z byciem podległym Bogu, a przecież św. Paweł głosi, że „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). 

Jaki obraz Boga w sobie noszę? Kim Bóg jest dla mnie? Jaki jest mój Bóg? Jaką rolę w kształtowaniu tego obrazu odgrywa mój rozum i wolność, którą otrzymałem od Boga? 
Podczas wrześniowego dnia skupienia postaramy się poszukać odpowiedzi na powyższe pytania, by bardziej świadomie kształtować swoją wiarę.

Adresaci

Dla osób zagubionych wśród ciągłej bieganiny za lepszym życiem, które zdecydują się na to, by przystanąć, przyjrzeć się swej drodze i odpowiedzieć na pytanie: „czy idę w dobrą stronę?”.

PROGRAM:

9.15 – Msza Święta w kościele

10.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele

11.00 – I konferencja

12.50 – Modlitwa południowa w kościele z mnichami

13.00 – obiad

14.00 – zwiedzanie (zbiórka przy recepcji)

15.00 – II konferencja

17.00 – dla chętnych Nieszpory wraz mnichami w kościele.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O. Wojciech Wójtowicz OSB – benedyktyn, kantor, pasjonat chorału i prefekt gości. Ukończył teologię w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie. W tynieckim klasztorze od 2004 roku.

——————————————————————————————————————————

 

Termin:

Rozpoczęcie:  godz. 9.00  Zakończenie: godz. 17.30

Koszt udziału

dobrowolna ofiara

Możliwość wykupienia obiadu w cenie 28 zł.

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00