Zarys tematu:

„Chrystus odwołuje się do początku”.

Rozmówców Jezusa (Mt 19,3-9), pytających go o małżeństwo, zaskoczyło Jego niezwykle bezpośrednie odniesienie się do stanu niewinności, jakim cieszył się człowiek przed grzechem pierworodnym. Z pobieżnej lektury tego fragmentu Ewangelii wyciągamy zazwyczaj jedynie wniosek o niezwykle wysoko postawionej przez Jezusa normie moralnej w odniesieniu do małżeństwa (nierozerwalność), podobnie zresztą jak uczynili to jego uczniowie. Apostołowie bowiem (nie faryzeusze), będąc świadkami tej rozmowy, stwierdzają na koniec: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić (Mt 19,10). Jan Paweł II nie zadowala się w tym kontekście powierzchownymi stwierdzeniami, lecz przeprowadza niezwykłą analizę owego „szczęśliwego początku”, do którego odwołał się Jezus. Podążając za refleksją JPII zaczynamy dostrzegać coraz wyraźniej, że obraz pierwotnej niewinności i szczęśliwej relacji z Bogiem oraz pierwotnie szczęśliwej relacji między mężczyzną i kobietą nie jest w nas (i to co najwyżej) jakimś niejasnym i oderwanym od realiów marzeniem zrodzonym pod wpływem biblijnej lektury. To, o czym mówi Księga Rodzaju w opisie stworzenia człowieka – to część historii każdego z nas, a dokładniej mówiąc – nasza własna pre-historia, której istotny zapis nosi w sobie każdy człowiek na ziemi.

Co oznacza dla nas dziś nasza pierwotna tożsamość? Jak odnaleźć w sobie jej zapis? I w jaki sposób staje się on – co tak charakterystyczne dla myśli Jana Pawła II – nie „literą sztywnej normy”, ale źródłem duchowej siły dla człowieka stąpającego wciąż jeszcze po doczesnej ziemi?

Na kanwie rozważań Jana Pawła II podejmiemy temat odnajdywania źródła duchowej siły i mądrości potrzebnych do pokonywania różnych przeszkód na drodze do pierwotnego ideału człowieczeństwa.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 09.11.2019

Rozpoczęcie:  godz. 09.00  Zakończenie: godz. 17.30

Program:

09.10  – I konferencja

10.30  – Lectio divina

11.30  – Msza Święta w kaplicy na Opatówce

12.10  – adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy na Opatówce

12.50  – Modlitwa południowa w kościele z mnichami

13.00  – obiad

14.00  – dla chętnych zwiedzanie Opactwa z przewodnikiem (zbiórka przy recepcji)

15.00  – II konferencja

17.00  – zakończenie dnia skupienia Nieszporami wraz mnichami w kościele

 

Koszt udziału

dobrowolna ofiara

Możliwość wykupienia obiadu w cenie 28 zł.

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00