Zarys tematu:

Chrystus odwołuje się do „serca”.
 
 Jak rozumieć słowa Jezusa z Mt 5,17-18 o wewnętrznej czystości serca jako podstawie relacji między mężczyzną i kobietą? W jaki sposób słowa te wyzwalają z więzów, a nie rodzą skrupuły? I co oznaczają słowa św. Pawła, że czystość – to życie według Ducha? Wielu ludziom czystość kojarzy się wciąż jeszcze z przysłowiowym „zawiązywaniem ludzkiej natury na sznurek”. Nawet ambitna walka w tej dziedzinie przypomina czasem zakręcanie parowego kotła na coraz mocniejsze śruby (co jak się kończy – nietrudno zgadnąć). Niektórych zaś gorliwców słowa Jezusa, iż nawet pożądliwe spojrzenie jest już cudzołóstwem – wpędzają w tarapaty niekończących się skrupułów. Jan Paweł II na kanwie wypowiedzi Jezusa rozwija analizę, w której podkreśla, że serca człowieka nie wolno „trwale podejrzewać”. Spotkania podejmą temat naszej osobowej integracji i walki duchowej. 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 22.02.2020

Rozpoczęcie:  godz. 09.00  Zakończenie: godz. 17.30

Koszt udziału

dobrowolna ofiara

Możliwość wykupienia obiadu w cenie 28 zł.

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00