Zarys tematu:

Semiologia gregoriańska to nurt badań nad rękopisami chorałowymi, które zapoczątkował

benedyktyn z Solemes – o. Eugène Cardine OSB. Dokładnie analizując poszczególne znaki znajdujące się w rękopisach z IX – XI wieku odkrył on bogactwo ich zróżnicowania i gromadząc wokół siebie grupę uczniów dostrzeżone niuanse przeniósł na grunt praktyki wykonawczej.

Warsztaty płynnie łączące konferencje z zajęciami praktycznymi przybliżą uczestnikom podstawowe założenia tej teorii, umieszczając ją w kontekście całej historii i tradycji chorałowej.

Warsztaty zakończą się wspólnym udziałem, wraz ze scholą benedyktynów, w niedzielnej

Eucharystii. W listopadzie przygotujemy części zmienne i stałe na 22 niedzielę zwykłą, a w marcu na 1 niedzielę Wielkiego Postu.

Adresaci:

Prowadzący jest zwyczajnym amatorem. Poszukuję więc osób, które we właściwym rozumieniu słowa „amator” – kochają chorał, lub są nim zwyczajnie zauroczone. Zapraszam także członków schól i chórów, kleryków, siostry i braci zakonnych.

Prowadzący:

————————————————————————————————————————————

SONY DSC

Karol Cetwiński OSB– urodził się w Grodzisku Maz. w 1991 r. Do opactwa benedyktynów w Tyńcu wstąpił 4 stycznia 2012 r. Studiuje teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Zainteresowania chorałowe pogłębia przez Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej na UPJPII w Krakowie (od 2017)  oraz podczas kursów metody Solesmes w Łodzi (od 2015) i semiologii w Valle de los Caídos w HIszpanii (2016, 2017). W klasztorze pełni obowiązki magistra chóru, prefekta gości i ogrodnika.

————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 7–10.11.2019

Rozpoczęcie: godz. 17.00 Zakończenie: godz. 12.15

Koszt udziału:

130,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00