Zarys tematu

Zazwyczaj spotkania zespołów organizowane są w konkretnych celach. Menadżerowie mają do rozwiązania konkretne problemy, a do omówienia – ważne tematy. Jednakże czasami natrafiają na zachowania swoich podwładnych, które ich irytują; zachowania destabilizujące konstruktywną pracę grupy, na przykład: bierność i milczenie, marudzenie i narzekanie, zajmowanie się innymi sprawami, rozmowy w podgrupach, brak uwagi, komentarze itd. Niejednokrotnie menadżerowie odbierają te zachowania osobiście i mogą mieć negatywne wyobrażenia o sobie czy zespole. A stąd już krótka droga do podejmowania nieadekwatnych sposobów reagowania, takich jak: ocenianie, konfrontowanie się, polemika, przekrzykiwanie, uciszanie, odpytywanie, itd. …a temat przewodni spotkania odchodzi na drugi plan, albo nie udaje się w ogóle wypracować konstruktywnych rozwiązań.

Jak więc zostać liderem zespołu i konstruktywnie prowadzić spotkania? Warto zapoznać się z procesami, którym podlega grupa, przetrenować skuteczne metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas pracy z zespołem i nabrać dystansu do zachowań podwładnych. To właśnie oferuje nasz warsztat.

Warsztat stwarza unikatową okazję połączenia treningu umiejętności menadżerskich z możliwością odpoczynku i relaksacji w murach klasztoru.

Adresaci

Warsztat skierowany jest do menadżerów każdego szczebla oraz właścicieli małych i średnich firm, zarówno wierzących, jak i ateistów, którzy, na przykład:

 • chcą doskonalić swoje umiejętności jako lidera zespołu;

 • szukają pomysłów na zwiększenie efektywności spotkań zespołu;

 • chcą zrozumieć prawa psychologii rządzące zespołem i wiedzę o tym, jak je praktycznie i etycznie wykorzystać;

 • chcą nauczyć się, jak zdopingować bierny zespół do kreatywnego działania;

 • szukają pomysłów, jak konstruktywnie wykorzystać energię nadaktywnego zespołu;

 • chcą nauczyć się radzenia sobie z zespołem, który marudzi i nie bierze odpowiedzialności za swoje działania;

 • chcą konstruktywnie wykorzystać bezpośredni atak zespołu na siebie;

 • chcą zainspirować swoją pracę z zespołem Regułą św. Benedykta, która jest od 1500 lat podstawą zarządzania bardzo wielu klasztorów na świecie;

 • chcą dowiedzieć się jak konstruować Proces Zarządzania Zespołem (na przykładzie zespołu sprzedażowego);

 • chcą „złapać oddech” i skorzystać z możliwości odpoczynku w murach klasztoru.

W ramach warsztatu – na życzenie uczestników – mogą być również poruszone problemy menadżerów, którzy zostali wybrani z obecnie zarządzanego przez siebie zespołu.

Prowadzący:

————————————————————————————————–

SONY DSCJacek Olszewski – certyfikowany trener i coach biznesowy, mediator, interwent kryzysowy, magister biologii (UMK Toruń). Od 10 lat specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów, zaawansowanych negocjacjach biznesowych, rozwoju umiejętności menadżerskich, mediacjach rodzinnych i biznesowych oraz coachingu. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej (SWPS w Warszawie). Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach polskich i międzynarodowych. Prowadził zajęcia dla firm z różnych branż oraz SWPS we Wrocławiu i WWSE w Warszawie. 

————————————————————————————————-

Termin:

 • 1–3.02.2016

Rozpoczęcie: godz. 8.30  Zakończenie: godz. 13.00

Całkowity koszt udziału:

1800,00 zł 

Cena zawiera: udział w warsztatach, 2 noclegi w pokoju Komfort ze śniadaniem, wyżywienie (2 obiady, 2 kolacje), przerwy kawowe, zwiedzanie opactwa z przewodnikiem, koncert organowy

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00