Zarys tematu:

20–24.07.2015 – Miniatura: Mnich skryba

W klasztornych skryptoriach całej Europy, pochyleni nad pulpitami przez całe średniowiecze anonimowi mnisi przepisywali skrupulatnie księgi. Mimo iż nie znamy ich z imienia, do naszych czasów zachowało się wiele miniatur przedstawiających mnichów przy tej mozolnej pracy. Na warsztatach zajmiemy się miniaturami, inicjałami z przedstawieniami skryby przy pracy.

10–14.08.2015 – Miniatury świata: Persja

Tematem warsztatów będzie miniatura wyjęta z perskiego rękopisu. Rozwój iluminatorstwa perskiego nastąpił dopiero w końcu wieku XIII. Złoty jego okres przypada na XVI–XVII wiek. Dekoracje powstawały głównie na papierze, który w Persji stosowano już w VIII wieku. To wtedy powstały pięknie ilustrowane poematy, a najczęściej dekorowaną księgą była Shahnama – „Księga Królów”.

07–11.12.2015 – Miniatura Bożego Narodzenia z Antyfonarza Opata Mścisława

Piękna miniatura ze sporządzonego przed rokiem 1406 dla tynieckiego opata Mścisława manuskryptu. Rękopis zawiera śpiewy de tempore od Adwentu do dwudziestej czwartej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego. Scena Bożego Narodzenia wpisana została w piękny, błękitny inicjał ‘h’ rozpoczynający znaną pieśń: Hodie nobis caelorum rex de Virgine nasci dignatus est – „Dziś narodził nam się z Dziewicy Król Niebios”.

22–26.02.2016 – Miniatura ze średniowiecznego bestiariusza

Bestiariusze należały do popularnych książek średniowiecza. Były to zazwyczaj bogato ilustrowane kompilacje opisów zwierząt, płazów, ptaków i owadów opatrzonych komentarzem dydaktyczno-religijnym. Opis zwierzęcia, jego wyglądu i typowych zachowań, często niewiele mający wspólnego z rzeczywistością, był pretekstem do wyłożenia zasad wiary i etyki chrześcijańskiej.

Adresaci:

Osoby, które fascynuje piękno średniowiecznej dekoracji książki rękopiśmiennej; bez względu na wiek oraz doświadczenie plastyczne.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

barbara bodziony małeBarbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 20–24.07.2015 – Miniatura: Mnich skryba
  • 10–14.08.2015 – Miniatury świata: Persja
  • 07–11.12.2015 – Miniatura Bożego Narodzenia z Antyfonarza Opata Mścisława
  • 22–26.02.2016 – Miniatura ze średniowiecznego bestiariusza

Rozpoczęcie: 9:00 Zakończenie: 17:00

Koszt udziału:

500 zł + opłata za pobyt

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00