Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

siostraS. Natalia Paś, Benedyktynka Misjonarka – ukończyła teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracą z Teologii Ikony. Uczyła się pisania ikon w pracowni o. Zygfryda Kota SI w Krakowie.

Jej pasją jest pisanie ikon i tyniecka ikebana.  W Borkowicach prowadzi wielopokoleniową grupę ikebany (program: Tworzę dla Pana). Publikacja: „Czytanie Częstochowskiej Ikony”.

——————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 29 – 31. 08
  •  22 – 24.11
  • 14 – 16.03

Rozpoczęcie: godz. 17.00 Zakończenie: godz. 14.00

 

Zarys tematu

Podczas warsztatów zapoznamy się z etapami powstawania ikony.

Pisanie ikon rozwija zdolności tych wszystkich, którzy poprzez wiarę chcą w kolorach i liniach dotknąć, doświadczyć Boga w Trójcy Jedynego. Zajęcia mają być praktyczną formą uczenia się pisania ikon,  formą duchowego poznania i doświadczenia świata ikon. Ikona sięga głębi naszej duszy, szuka i znajduje upragniony kres relacji osobowej: ”ja i Ty”. Jest to  analogia do działania sakramentów przez widzialne do niewidzialnego. Nie można ukryć Prawdy, tak samo jak nie można ukryć Piękna, które nosimy w sobie od Chrztu Świętego.

 

Adresaci

Osoby, które fascynuje piękno ikony, bez względu na wiek oraz doświadczenia plastyczne.

 

Koszt udziału:

450,00 zł (koszt wraz z materiałami) + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com