Zarys tematu

Celem warsztatów jest stworzenie warunków i pomoc w odnalezieniu równowagi w życiu osób aktywnych zawodowo, kierujących innymi („zarządzanie sobą”), a także odkrycie modelu przywództwa, który będąc zgodny z wartościami opisanymi w Regule św. Benedykta, byłby równocześnie skuteczny i owocny dla kierowanej organizacji („zarządzanie innymi”). Punktem wyjścia do rozważań i wymiany poglądów jest potwierdzone doświadczeniem wielu osób przekonanie o niezmiennej aktualności zaleceń Reguły w dzisiejszym świecie, także w życiu osób świeckich.

Myśląc o kierowaniu własnym życiem, szukamy inspiracji w opisie motywacji i sposobów funkcjonowania mnichów. Odwołujemy się do praktyki życia codziennego, pokazując głębszy sens modelu życia opartego na pracy, modlitwie oraz braterskiej miłości, wyrażającej się w owocnych relacjach i służbie innym. Analizujemy także znaczenie benedyktyńskich przyrzeczeń stałości, przemiany obyczajów i posłuszeństwa dla zachowania spójności wewnętrznej oraz jedności wspólnoty.

Na przykładzie cech i sposobów działania opata oraz innych osób pełniących ważne funkcje we wspólnocie, opisanych przez św. Benedykta, szukamy optymalnego stylu przywództwa, pokazując także relacje pomiędzy możliwością skutecznego przewodzeniem innym a umiejętnością odpowiedzialnego kierowania swoim życiem osobistym. Poczucie misji, sensu i celu, integralność wewnętrzna, działanie odwołujące się do wartości, kompetencje oraz umiejętność zachowania równowagi w codziennym życiu stają się podstawą skutecznego przywództwa.

W drugiej części warsztatów („Zarządzanie innymi”), poza analizą możliwych stylów przywództwa, poddajemy głębszej refleksji także konkretne kompetencje, takie jak motywowanie, delegowanie odpowiedzialności czy podejmowanie decyzji. Analizujemy także funkcjonowanie skutecznej (czyli mającej szanse na przetrwanie i rozwój) organizacji jako wspólnoty celów i wartości.

Odwołanie się do Reguły, analiza porównawcza zawartych w niej koncepcji ze współczesnymi teoriami i praktykami zarządzania oraz równoległa analiza funkcjonowania mnichów, osób świeckich, klasztoru i firmy stwarza tło dla odkrywania skutecznych sposobów zarządzania własnym życiem oraz lepszego zrozumienia swojej roli jako osoby przewodzącej innym.

Adresaci

  • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nie nastawionymi na zysk
  • menedżerowie
  • liderzy wspólnot chrześcijańskich

——————————————————————————————————————————————

R_Kolodziej (Kopiowanie)dr Ryszard Kołodziej

– konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, przez kilkanaście lat także wykładowca zarządzanie na prywatnych uczelniach biznesowych.  Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od prawie dekady warsztaty poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 18–20.10.2018 Zarządzanie sobą
  • 31.01.–2.02.2019 Zarządzanie innymi ODWOŁANE
  • 23–25.05.2019 Zarządzanie sobą i innymi. Synteza

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17.30  Zakończenie: sobota, godz. 17.00

Koszt udziału:

400,00 zł + opłata za pobyt

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ OPINIE O TYCH WARSZTATACH NA NASZYM BLOGU