Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O.Włodzimierz Zatorski [800x600]O. Włodzimierz Zatorski OSB

 urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie.  Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: Przebaczenie, Otworzyć serce, Dar sumienia, Milczeć, aby usłyszeć, Droga człowieka, Osiem duchów zła, Po owocach poznacie. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 spędził w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. Od 2013 pełni funkcję podprzeora.

——————————————————————————————————————————————

R_Kolodziej (Kopiowanie)dr Ryszard Kołodziej

 konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania – Polish Open University. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty menedżera projektów (PMP, PRINCE2). Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST.

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy

  • 21-23.11.2013 – Zarządzanie sobą
  • 6-8.02.2014 – Zarządzanie innymi
  • 3-5.04.2014 – Synteza: Zarządzanie sobą i innymi

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 18.00

 

Zarys tematu

Celem warsztatów jest stworzenie warunków i pomoc w znalezieniu równowagi w życiu osób aktywnych zawodowo, kierujących innymi. Punktem wyjścia jest potwierdzone doświadczeniem przekonanie o niezwykłej aktualności zaleceń reguły św. Benedykta w dzisiejszym świecie. Dotyczy ona konieczności powiązania efektywnego przewodzenia innymi ze świadomym i skutecznym kierowaniem własnym życiem, jak też przestrzegania odpowiednich standardów w  relacjach (w tym zależności), wypracowywaniu decyzji czy realizacji określonych zadań. Kluczową kategorią jest tu trudna umiejętność zachowania równowagi pomiędzy rozmaitymi aspektami złożonych procesów i działań zarządczych. Równoległa analiza funkcjonowania mnichów i osób świeckich oraz klasztoru i firmy umożliwia odkrycie skutecznych sposobów poprawy jakości tych aspektów zarządzania.

W  trakcie warsztatów realizowane będą następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie: zasady skutecznego działania

2. „Zarządzanie” i zarządzanie sobą: w poszukiwaniu równowagi

3. Działanie w oparciu o „kompetencje moralne”

4. Misja życiowa i wdrażanie misji

5. Podejmowanie decyzji w kontekście duchowym

6. Zarządzanie relacjami

7. Przywództwo jako służba: osoba przywódcy i zarządzanie innymi

8. Motywowanie i delegowanie odpowiedzialności

 

Adresaci

Osoby zarządzające firmami i organizacjami non-profit, menedżerowie, liderzy wspólnot chrześcijańskich.

 

Koszt udziału:

400,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@jg.benedyktyni.com