Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O.Włodzimierz Zatorski [800x600]O. Włodzimierz Zatorski OSB

 urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. W 1991 założył i do roku 2007 prowadził jako dyrektor wydawnictwo Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 spędził w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie.  Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. Od 2013 pełni funkcję podprzeora oraz funkcję dyrektora Jednostki Gospodarczej Opactwa Benedicite. Od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie.  Autor wielu książek o tematyce duchowej, między innymi: PrzebaczenieOtworzyć serceDar sumieniaMilczeć, aby usłyszećDroga człowiekaOsiem duchów złaPo owocach poznacie, Podstawy duchowości lidera, Prawda w życiu człowieka. Prowadzi w Tyńcu warsztaty oraz seminarium z zakresu duchowości lidera.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • do indywidualnego ustalenia

Motto:

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!

Zarys tematu:

Celem indywidualnego wsparcia duchowego lidera przez mnicha benedyktyńskiego jest pomoc w realizacji osobistej drogi rozwoju duchowego i zawodowego. Każdy menadżer jest inny i ma specyficzne i indywidualne podejście do zarządzania i problemy z tym związane. Proponujemy indywidualne wsparcie w pracy nad sobą i odnajdywaniu własnej drogi rozwoju duchowego dla liderów i menadżerów wyższych szczebli.

Adresaci:

Osoby zarządzające firmami na wyższych szczeblach.

Miejsce:

Opactwo Tynieckie lub pustelnia w górach.

 

Koszt udziału:

do uzgodnienia

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

o. Włodzimierz Zatorski osbwlodzimierz@benedyktyni.pl