Informacje dla osób chcących wziąć udział w warsztatach lub rekolekcjach:

  • Po zgłoszeniu chęci udziału w rekolekcjach/warsztatach przez Gościa, Dział Rezerwacji Domu Gości w ciągu 24 godzin odpowie potwierdzając rezerwację.
  • Rezerwacji dokonać można  poprzez telefoniczny lub mailowy kontakt z Działem Rezerwacji Domu Gości.
  • Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście uczestników warsztatów/rekolekcji jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej na podane konto w terminie do 7 dni od daty rezerwacji.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach/warsztatach w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
  • W przypadku losowej konieczności skrócenia pobytu w Opactwie prosimy o indywidualny kontakt.
  • W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń na dane rekolekcje/warsztaty zastrzegamy sobie prawo do odwołania ich, o czym powiadomimy do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W takiej sytuacji dokonamy zwrotu opłaty rezerwacyjnej.