Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

Beata Helizanowicz – psycholog; ukończyła podyplomowe studia wychowania prorodzinnego WSP w Krakowie, kurs kwalifikacyjny dla edukatorów oświaty ze specjalizacją „Systemowa Profilaktyka” oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy psychologicznej i pracy w organizacji. Od 18 lat pracuje w placówkach oświatowych i opiece zdrowotnej oraz w organizacji pozarządowej. Biegły Sądu Metropolitalnego w Krakowie; psycholog w Specjalistycznej Poradni Archidiecezjalnej w Krakowie; wykładowca Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów. Prowadzi poradnictwo i pomoc psychologiczną.

——————————————————————————————————————————————

O. Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, w latach 2002–2009 prefekt oblatów świeckich przy opactwie. Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: Przebaczenie, Otworzyć serce, Dar sumienia, Milczeć, aby usłyszeć, Droga człowieka. Ostatni rok spędził w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie.
——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 21-24.06.2012

Rozpoczęcie: godz. 16.00, zakończenie: godz. 14.00

 

Adresaci

Wszyscy, którzy doświadczają wrażenia utraty sensu wykonywanego zawodu i poszukują sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Zarys tematu

Celem warsztatów jest analiza problemu tzw. „wypalenia zawodowego” oraz próba odnalezienia źródeł energii i radości płynącej z pracy.

Współczesna rzeczywistość pracy naznaczona jest silnym napięciem wywołanym stresem – konkurencją, koniecznością szybkiego reagowania, dużą odpowiedzialnością, coraz szybszym tempem życia oraz coraz większym pochłonięciem kwestiami zawodowymi. Otaczający nas „wyścig szczurów” staje się często czymś, co niepostrzeżenie zaczyna wciągać i nas. Efektem bywa permanentne zmęczenie, wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja pracy, obniżone poczucie dokonań osobistych, rozczarowanie, niechęć do dalszego podejmowania wysiłku. Człowiek czuje się wewnętrznie „wypalony”.

Proponowane szkolenie jest okazją do pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za subiektywne przeżywanie działalności zawodowej. Jednak z racji miejsca, gdzie się odbywa, może stać się ono czymś więcej. Tradycyjnie przypisywana benedyktynom dewiza „Módl się i pracuj” stawia nas wobec pytań o sens i cel naszego życia i pracy, o nasze wartości i priorytety, a także wprowadza w rzeczywistość przekraczającą wymiar psychologiczny. Człowiek jako jedność fizyczno-psychiczno-duchowa tutaj właśnie może szukać powrotu do równowagi.

Spotkanie będzie więc próbą dotknięcia wszystkich aspektów naszego funkcjonowania na płaszczyźnie zawodowej.

Poruszymy następujące tematy:

  • Przyczyny, dynamika rozwoju i konsekwencje wypalenia zawodowego
  • Moje wartości i priorytety – ich wpływ na jakość pracy
  • Moje granice i ich znaczenie
  • Jak sobie radzić z trudnymi emocjami
  • Sposoby organizacji pracy, współpraca w zespole
  • Stres – jego przyczyny, sposoby przeciwdziałania
  • Duchowość pracy

 

Koszt udziału

250,00 zł (w tym VAT) + opłata za pobyt

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com