Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

Beata Helizanowicz – psycholog; ukończyła podyplomowe studia wychowania prorodzinnego WSP w Krakowie, kurs kwalifikacyjny dla edukatorów oświaty ze specjalizacją „Systemowa Profilaktyka” oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy psychologicznej i pracy w organizacji. Od 18 lat pracuje w placówkach oświatowych i opiece zdrowotnej oraz w organizacji pozarządowej. Biegły Sądu Metropolitalnego w Krakowie; psycholog w Specjalistycznej Poradni Archidiecezjalnej w Krakowie; wykładowca Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów. Prowadzi poradnictwo i pomoc psychologiczną.

——————————————————————————————————————————————

O. Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, w latach 2002–2009 prefekt oblatów świeckich przy opactwie. Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: Przebaczenie, Otworzyć serce, Dar sumienia, Milczeć, aby usłyszeć, Droga człowieka. Ostatni rok spędził w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 15-18.09.2011
  • 10-13.05.2012

Rozpoczęcie: godz. 16.00, zakończenie godz. 14.00

 

Adresaci:

Małżonkowie przeżywający poważne trudności w relacjach wzajemnych, poszukujący pomocy z uwzględnieniem własnej relacji z Panem Bogiem.

 

Zarys tematu:

Spotkanie jest propozycją dla wszystkich małżeństw, które borykają się z poważnymi problemami w relacjach, wynikającymi często ze wzajemnego ranienia się i trudności z prowadzeniem konstruktywnego dialogu. Paradoksalnie, kryzys w małżeństwie może stać się szansą zbudowania na nowo więzi pomiędzy małżonkami i pogłębienia wzajemnej relacji. Wymaga to jednak silnej motywacji i niejednokrotnie pomocy kogoś z zewnątrz, aby móc przekroczyć powstałe bariery. Współpraca z ojcem i psychologiem w czasie sesji daje możliwość sięgnięcia do źródeł problemu, a równocześnie do tych zasobów, które pomogą w odbudowaniu relacji.

Warunkiem udziału jest decyzja pełnego uczestniczenia w proponowanym spotkaniu podjęta przez każdą z osób; konieczna jest gotowość nawiązania dialogu ze współmałżonkiem i chęć przezwyciężenia kryzysu.

 

Koszt udziału:

300,00 zł (w tym VAT) + opłata za pobyt

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com