Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

Beata Helizanowicz – psycholog; ukończyła podyplomowe studia wychowania prorodzinnego WSP w Krakowie, kurs kwalifikacyjny dla edukatorów oświaty ze specjalizacją „Systemowa Profilaktyka” oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy psychologicznej i pracy w organizacji. Od 18 lat pracuje w placówkach oświatowych i opiece zdrowotnej oraz w organizacji pozarządowej. Biegły Sądu Metropolitalnego w Krakowie; psycholog w Specjalistycznej Poradni Archidiecezjalnej w Krakowie; wykładowca Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów. Prowadzi poradnictwo i pomoc psychologiczną.

——————————————————————————————————————————————

O. Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, w latach 2002–2009 prefekt oblatów świeckich przy opactwie. Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: Przebaczenie, Otworzyć serce, Dar sumienia, Milczeć, aby usłyszeć, Droga człowieka. Ostatni rok spędził w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie.
——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 09-15.07.2012

Rozpoczęcie: godz. 17.00, zakończenie: godz. 14.00

 

Adresaci

Wszyscy, którzy doświadczają wrażenia utraty sensu wykonywanego zawodu i poszukują sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Zarys tematu

Współczesna rzeczywistość pracy naznaczona jest silnym napięciem psychicznym wywołanym stresem – konkurencją, koniecznością szybkiego reagowania, dużą odpowiedzialnością, coraz szybszym tempem życia oraz coraz większym pochłonięciem kwestiami zawodowymi. Otaczający nas „wyścig szczurów” staje się często czymś, co niepostrzeżenie zaczyna i nas wciągać w swoją orbitę. Efektem bywa permanentne zmęczenie, wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja pracy, obniżone poczucie dokonań osobistych, rozczarowanie, niechęć do dalszego podejmowania wysiłku; człowiek czuje się wewnętrznie „wypalony”. Staje się to problemem i wyzwaniem zarówno w kontekście osobistym konkretnego człowieka, jak również w kontekście funkcjonowania firmy, która podmiotowo traktuje swoich pracowników.

Proponowane szkolenie jest okazją do pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za subiektywne przeżywanie działalności zawodowej. Może stać się ono jednak czymś więcej z racji miejsca, gdzie się odbywa. Tradycyjnie przypisywane benedyktynom hasło „módl się i pracuj” osadza nas wobec pytań egzystencjalnych – o sens i cel naszego życia i pracy, o nasze wartości i priorytety, a także wprowadza w rzeczywistość przekraczającą wy-miar psychologiczny. Człowiek jako jedność fizyczno-psychiczno-duchowa tutaj właśnie może szukać powrotu do równowagi.

 

Warunki uczestnictwa

Motywacja do szukania rozwiązań, otwartość na doświadczenie, zgoda na wspólną pracę nad problemem i na dzielenie się z innymi swoim doświadczeniem.

 

Cele szkolenia

Podjęcie refleksji nad własnym systemem wartości, sensem życia i miejscem pracy w życiu; dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat dynamiki procesów psycho-społecznych warunkujących poczucie satysfakcji zawodowej; umożliwienie uczestnikom dokonania autodiagnozy i przygotowania planu działań zaradczych; pogłębienie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem, napięciem i objawami wypalenia zawodowego; rozwinięcie umiejętności efektywnego reagowania w sytuacjach trudnych oraz racjonalnego zarządzania życiem zawodowym.

 

Forma pracy

Zajęcia mają charakter warsztatów z elementami wykładowymi. Proponujemy refleksję nad tematem prowadzoną w „dwugłosie”: mnich – psycholog. W trakcie tygodniowego pobytu w Tyńcu możliwe są także indywidualne konsultacje z ojcem oraz z psychologiem.

Koszt udziału

450,00 zł + opłata za pobyt

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com