Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

Beata Helizanowicz – psycholog; ukończyła podyplomowe studia wychowania prorodzinnego WSP w Krakowie, kurs kwalifikacyjny dla edukatorów oświaty ze specjalizacją „Systemowa Profilaktyka” oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy psychologicznej i pracy w organizacji. Od 18 lat pracuje w placówkach oświatowych i opiece zdrowotnej oraz w organizacji pozarządowej. Biegły Sądu Metropolitalnego w Krakowie; psycholog w Specjalistycznej Poradni Archidiecezjalnej w Krakowie; wykładowca Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów. Prowadzi poradnictwo i pomoc psychologiczną.

——————————————————————————————————————————————

 

O. Jerzy Wołyński OSB – w klasztorze tynieckim od 1960 r., przez wiele lat duszpasterz i katecheta w parafii tynieckiej, duszpasterz na terenach Związku Radzieckiego (Ukraina), pełnił funkcje Prefekta Domu Gości, zastępcy mistrza nowicjatu, egzorcysty. Obecnie intencjonariusz, spowiednik, rekolekcjonista.
——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 24-27.05.2012

Rozpoczęcie: godz. 16.00, zakończenie: godz. 14.00

 

Adresaci

Narzeczeni, przygotowujący się do wspólnego życia, a także młode małżeństwa, pragnące pogłębić swoje relacje.

 

Zarys tematu

Małżeństwo i rodzina to wybór i zadanie na całe życie. Jak do niego podejść? Jak budować wzajemną miłość? Jak przygotować się i przyjąć dzieci, które się urodzą? Jak je wychowywać, samemu się wychowując i rozwijając? Te i podobne pytania stają przed młodymi ludźmi, którzy przygotowują się do życia małżeńskiego lub już taki związek zawarli i w praktyce muszą rozwiązywać pierwsze zasadnicze problemy. Może wydać się to nieco dziwne, ale w Regule św. Benedykta, napisanej dla mnichów, można odnaleźć mądre zasady budowania wspólnoty rodzinnej. Dzieje się tak, ponieważ starał się on założyć „szkołę służby Pańskiej”, czyli wspólnotę budowaną na więzi z Bogiem i wokół Niego, starał się praktycznie budować wspólnotę małego Kościoła.

Małżeństwo chrześcijańskie natomiast jako sakrament ze swej istoty powinno być taką wspólnotą. W czasie trwania rekolekcji spróbujemy dotknąć tematu z różnych perspektyw – uwzględniając także uwarunkowania medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, mające znaczenie dla przeżywania relacji małżeńskich i rodzinnych. Oparcie na fundamencie duchowym z równoczesnym rozwijaniem umiejętności pomocnych w tworzeniu więzi jest najlepszym przygotowaniem do przeżywania blasków i cieni życia małżeńskiego.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do świadomego i pogłębionego przeżywania wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

 

Koszt udziału

310,00 zł (w tym VAT) + opłata za pobyt

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com

 

UWAGA:

Rekolekcje są traktowane jako oficjalne przygotowanie do małżeństwa dla narzeczonych za zgodą wydziału duszpasterstwa rodzin archidiecezji krakowskiej.