Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

 grzegorzewska (Kopiowanie) dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką dwóch książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006) i Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) oraz licznych artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne (m.in.: „Kultura Renesansu”, „Poeci Metafizyczni”, „Księgi Emblematów”) oraz seminaria magisterskie.——————————————————————————————————————————————

O.Jan_Paweł [800x600]

O. Jan Paweł Konobrodzki OSB

− pochodzi z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987. Pracował w parafii tynieckiej jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Przez wiele lat opiekował się starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT. Studiuje homiletykę. Obecnie jest prefektem gości.

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy

  • 5-6.10.2013
  • 1-2.02.2014

Rozpoczęcie: sobota, godz. 16.00  Zakończenie: niedziela, godz. 16.00

Zarys tematu:

Warsztat I:

W ramach cyklu „Medytacje z poezją” proponujemy spotkania z twórczością Johna Donne’a, poety angielskiego tworzącego w pierwszej połowie XVII wieku, oraz powrót do filozofii wiary wpisanej w twórczość dramatyczną Williama Szekspira. Teksty te stanowią niezwykłe świadectwo religijno-intelektualnego zmagania się wiary i rozumu, ważne i inspirujące także dla współczesnego odbiorcy. Punktem wyjścia dla naszej refleksji proponujemy uczynić analizę słowa poetyckiego, ożywioną pulsem Liturgii godzin, celebrowanej z tynieckimi benedyktynami, oraz modlitwą indywidualną.

Warsztat II:

W ramach cyklu „Medytacje z poezją” proponujemy spotkanie z twórczością Charlesa Péguy’a, poety francuskiego tworzącego na początku XX wieku i poległego w pierwszym dniu bitwy pod Marną. Wchodząc wspólnie do Przedsionka tajemnicy drugiej cnoty, który stanowi swoiste ukoronowanie twórczości Péguy’a i jego duchowy testament, spróbujemy pytać razem z poetą o „całkowitą solidarność realizującą się poprzez całkowite Wcielenie” i wynikającą z tej solidarności naszą odpowiedzialność wobec bliźniego. Do czego wzywa nas twarz bliźniego odbita na ofiarowanej Cierpiącemu chuście? Co może zadziwić Boga, choć przyjmuje On jako oczywiste istnienie Wiary i Miłości? Na czym polega ryzyko chrześcijańskiej Nadziei? Dlaczego Péguy pisze, że Nadzieja jest małą dziewczynką, najmłodszą siostrą Wiary i Miłości?

Tekst Péguy’a stanowi niezwykłe świadectwo religijno-intelektualnego zmagania się wiary i rozumu, ważne i inspirujące także dla współczesnego odbiorcy. Punktem wyjścia dla naszej refleksji proponujemy uczynić analizę słowa poetyckiego, ożywioną pulsem Liturgii godzin, celebrowanej z tynieckimi benedyktynami, oraz modlitwą indywidualną.

 

Adresaci:

Osoby otwarte na humanistykę, pragnące pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z tekstem literackim). Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy studentów, osoby czynne zawodowo, emerytów.

 

 

Koszt udziału

40,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com