„Jesteśmy dla siebie darem i tajemnicą” – Dobra komunikacja  kluczem do przeżywania miłości małżeńskiej.

Zarys tematu

Konflikty i kryzysy są obecne w życiu każdego człowieka. Poznanie ich źródeł i mechanizmów może pomóc we własnym rozwoju oraz w  pogłębianiu więzi między małżonkami. Rekolekcje pomogą docenić to, co niepowtarzalne w sobie i w drugim człowieku. Jest to propozycja skierowana szczególnie do małżonków, którzy potrzebują wyciszenia aby z dystansem spojrzeć na swój związek, ponieważ doświadczają sytuacji kryzysowej. Metoda naszych rekolekcji jest częściowo oparta na  formie warsztatowej,  pozwalając małżonkom  na aktywny udział w przyswajaniu przedstawionych treści i transponowaniu ich na potrzeby swojego małżeństwa z zachowaniem pełnej intymności.. Czas razem spędzony przez małżonków niech będzie wzajemnym darem dla budowania dobrych relacji a może powrotem do pierwotnej radości i gorliwości..

Adresaci

Weekend jest skierowany do wszystkich par małżeńskich (wymagane uczestnictwo obu małżonków), zarówno tych pragnących pogłębić więzi, jak i tych, którzy chcą poprawić swoje relacje w oparciu o najnowszą wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz o duchowość benedyktyńską..  W szczególności zapraszamy tych, którzy

  • poszukują sposobów na poprawienie komunikacji interpersonalnej i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
  • nie widzą wyjścia z sytuacji kryzysowej
  • szukają przyczyn osłabienia więzi małżeńskiej
  • mają poczucie, że znane im sposoby rozwiązywania konfliktów nie dają oczekiwanych rezultatów,
  • pragną uczynić swoje relacje bogatszymi i głębszymi
  • pragną  w duchowości benedyktyńskiej znaleźć inspiracje dla budowania wspólnoty małżeńskiej

Wyłączenia: w warsztacie nie powinny brać udziału osoby:

  • obarczone chorobą psychiczną lub zaburzeniami osobowości,
  • w depresji,
  • przyjmujące leki przeciwdepresyjne oraz inne, mające wpływ na zmianę sposobu postrzegania rzeczywistości

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

Elżbieta i Jacek Stankiewiczowie –  małżeństwo z długoletnim stażem. Od początku małżeństwa zaangażowani są w Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Przemyskiej oraz kręgi rodzin Ruchu Światło-Życie. W roku 1990 oboje ukończyli roczne Studium Życia Rodzinnego a w 1995 roku dwuletni Instytut  Wyższej Kultury Religijnej  w Przemyślu. Od ponad 20 lat posługują jako doradcy rodzinni w Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej. Ze swojej wiedzy i doświadczenia korzystali prowadząc liczne rekolekcje dla małżeństw i rodzin także poza swoją diecezją. Jacek został w roku 1988 stażystą w Opactwie Tynieckim.  Elżbieta ukończyła w 1996 r. dwuletnie Studium Życia Rodzinnego w Przemyślu oraz w 2003 r. studia podyplomowe Wychowanie Prorodzinne w WSFP „Ignatianum” w Krakowie pisząc pracę „Przyczyny i skutki nieprawidłowej komunikacji w rodzinie”. Jest także autorem i realizatorem warsztatów prowadzonych dla słuchaczy Studium Życia Rodzinnego w Przemyślu. 

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 28 -30 kwietnia

Rozpoczęcie: w piątek o godz. 17.00, zakończenie: w niedzielę o godz. 16.00.

 

Koszt udziału

150,00 zł od osoby + opłata za pobyt 

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00

Przeczytaj i napisz opinie o warsztatach na naszym BLOGU