„SANUS PER SPIRITUS” – Zdrowie przez Ducha

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

Joanna Paradowska – pedagog, mediator, terapeuta, trener rozwoju osobistego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Aktualnie doktorantka Wydziału Pedagogiki UW. Pracą badawczą związana z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Katolickim Uniwersytetem w Eichstätt-Ingolstadt oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Od 2001r. prowadzi zajęć profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, a od 2003r. zajmuje się także działalnością doradczą i szkoleniową. Przez wiele lat prowadziła szkolenia dla CMPPP w Warszawie. Jako szkoleniowiec i superwizor – związana z Ośrodkiem Szkolenia Kadr Służby Więziennej w Kulach, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prowadzi również terapię indywidualną, rodzin i grupową oraz warsztaty rozwojowe, na których dzieli się z miłością tym, co potrafi robić najlepiej.

——————————————————————————————————————————————

O. Jan Paweł Konobrodzki OSB –pochodzi z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987. Pracował w parafii tynieckiej jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Przez wiele lat opiekował się starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT. Studiuje homiletykę. Obecnie jest sekretarzem opactwa oraz pierwszym kantorem konwentu.

 

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy

  • 30.07-4.08.2012
  • 20-25.08.2012
  • 24-29.09.2012
  • 21-26.10.2012
  • 22-27.04.2013

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

Adresat: Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych wszechstronnym rozwojem, które osobistą przemianę chcą wesprzeć medytacją oraz oddziaływaniami psychologicznymi. Zapraszamy również osoby duchowne (księży oraz siostry zakonne).

Warsztaty Rozwoju Osobistego obejmują około 40 godzin pracy nad sobą metodą psychologicznego treningu grupowego. Ważnymi elementami pracy warsztatowej są medytacje, praca z ruchem i ciałem, jak również metody ericksonowskie (metafory, rytuały) oraz spojrzenie systemowe. UWAGA!!! Warsztat nie jest terapią ani jej nie zastępuje!!!

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest gotowość do zaangażowania i otwartości, nie mniej jednak zapisy na warsztat są możliwe dopiero po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu WRO*.

Zarys tematu

Celem warsztatów jest:

1. Doprowadzenie do zharmonizowania sfery fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i duchowej, a w konsekwencji ukazanie, iż poprzez odkrywanie relacji zachodzących między ciałem, umysłem, emocjami a duchem można zaktywizować swoje „uśpione” zasoby i zwiększyć swój wewnętrzny potencjał;

2. Rozwinięcie świadomości siebie, umiejętności kierowania uwagi i łatwości jasnego myślenia;

3. Zmiana perspektywy widzenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;

4. Zwiększenie zaufania do siebie i innych;

5. Zwiększenie potencjału do tworzenia zdrowych relacji  innymi osobami;

6. Poszerzenie własnego funkcjonowania w wybranych aspektach życia;

7. Zwiększenie pozytywnej samooceny, jak również uruchomienie w sobie spontanicznej otwartości na świat;

8. Przywrócenie radości i zadowolenia z życia.

 

UWAGA!!! Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą małego lusterka,  luźnego
i wygodnego  stroju, a także przedmiotu, który dla uczestnika symbolizuje obfitość (symbole te będą przestrzenią, z której ostatniego dnia zrobimy dobry użytek).

*Regulamin Warsztatów Rozwoju Osobistego

  1. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach psychologicznych skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą oraz osobami prowadzącymi warsztat (wszelkie informacje proszę kierować na adres: enancjodromia@gmail.com)
  2. W czasie każdych zajęć, także psychologicznych, uczestnik ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniach, jeżeli obawia się, że ćwiczenie nie jest dla niego.
  3. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych, a wynikających z aktualnych potrzeb grupy.
  4. Przeciwwskazaniem do uczestniczenia w warsztacie jest ciąża, połóg, urazy fizyczne, stan psychotyczny, stan neurotyczny oraz terapia psychotropowa, stąd prowadzący warsztat nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższego warunku.
  5. Ze względu na przypadki zatajania przez uczestników swojego stanu zdrowia psychofizycznego przed prowadzącymi warsztat, osoby uczestniczące w Warsztacie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno przed warsztatem, w czasie warsztatu jak i pomiędzy nim.

 

Koszt udziału:

800 zł + opłata za pobyt

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com

 

 

Opinie uczestników:

… Wracam do swojego życia odmieniona, pełna radości i ciszy.

Sposób prowadzenia warsztatów dał możliwość przyjrzenia się sobie, swojemu życiu i odnalezienia w sobie piękna i radości, które daje Pan Bóg. Wiem teraz, że najbogatszym darem bożym jest człowiek: ja sama i inni ludzie. Mam nadzieję, że ta świadomość i to, co przeżyłam na warsztatach pozwoli mi zaufać swojej sile i mądrości, która pochodzi od Boga i dzielić się radością z ludźmi, wśród których żyję na co dzień. Już w czasie warsztatów czuliśmy łączącą uczestników więź i wzajemne wsparcie. To dodało nam odwagi do pracy nad sobą.

Bardzo ważna była dla mnie możliwość uczestniczenia w codziennej Mszy św. oraz modlitwach o różnych porach dnia, pozwoliło mi to nabrać dystansu do spraw codziennych, które zbyt często zmuszają do biegu… Katarzyna z Warszawy

… Nie spodziewałem się, że tak głęboko je przeżyje. Uświadomiły mi ile niesamowitych rzeczy dzieje się w moim życiu! Pokazały mi drogę, którą powinienem podążać. Była to dla mnie niesamowita podróż, która przemieniła na lepsze moje życie… Mateusz

… Było to dla mnie wspaniale przeżycie duchowe, emocjonalne i fizyczne. Odbywały się one wśród wspaniałych ludzi gdzie każdy dla siebie i innych był przyjazny i życzliwy. Pozwoliły one na odkrycie w sobie uśpionych pokładów duchowości. Sam klasztor wyzwala w człowieku same pozytywne uczucia i emocje. Z pełną radością stwierdzam ze wyjechałem z Opactwa lepszym i inaczej patrzącym na Świat i ludzi człowiekiem… Cezary

… Warsztaty Rozwoju Osobistego przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Prezentowane na zajęciach treści są przydatne każdemu, w każdej dziedzinie życia i na każdym etapie rozwoju zwłaszcza, że Prowadzący reagowali na indywidualne potrzeby każdego z nas będąc dyspozycyjni od rana do wieczora. Robili to z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem… Agnieszka z Kęt

… Prowadzący stworzyli bezpieczną przestrzeń do własnego rozwoju, wewnętrznych poszukiwań dotarcia do ograniczeń i schematów, odnajdywania własnej niepowtarzalności i łączenia duchowości z codziennością.Dzięki warsztatom dowiedziałam się bardzo dużo… o sobie. Dostałam ogrom wiedzy na temat tworzenia relacji, wiem, że będę potrzebowała dużo czasu, żeby to wszystko ułożyć, przećwiczyć i wprowadzić w życie. Jestem wdzięczna za każde, nawet najmniejsze doświadczenie.

Nie odczuwam niedosytu, ale z ogromną chęcią czekam na kontynuację tego typu warsztatów – już po raz trzeci.To wyjątkowe warunki do otworzenia się i zajęcia się sobą, których brakuje w codziennym życiu… Elżbieta