Z powodu pogrzebu o. Jana Pawła Konobrodzkiego OSB,

w sobotę 3.12.2016, zwiedzanie opactwa będzie tylko o godz. 14.00 i 15.00.

Muzeum będzie otwarte bez zmian.